Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół,

Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące ochrony danych osobowych dla dyrektorów szkół i innych placówek dydaktyczno-wychowawczych lub ich zastępców. Spotkanie odbędzie się w dniu 8 czerwca 2016r. o godz. 9.30
w siedzibie Izby (Tychy, ul. Grota Roweckiego 42 pok. 328, III piętro).

Agenda spotkania:

  1. Podsumowanie obecnie obowiązujących przepisów dot. ochrony danych osobowych, w tym wymagana dokumentacja i rejestracja baz danych osobowych.
  2. Pierwsze sprawdzenia powołanych w szkołach ABI lub rola nadzorcza Dyrektora, jeśli nie powołał ABI – odniesienie do zmian z 2015 roku.
  3. Nowe przepisy dot. baz danych osobowych – obowiązujące od maja 2016r.
  4. Nowe przepisy Unii Europejskiej – uchwalone w kwietniu 2016r.
  5. Co to są Krajowe Ramy Interoperacyjności?
  6. Wytyczne do kontroli działania systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych, wydane przez Ministra Cyfryzacji w grudniu 2015r.
  7. Oszacowanie ryzyka bezpieczeństwa informacji – obecny kluczowy temat w związku z ww. zmianami.

Czas trwania: ok. 1,5 godziny; później możliwe konsultacje dla Dyrektorów (konsultacje dla ABI będą proponowane w innych terminach).

Jako Izba Gospodarcza pragniemy pomóc organizacjom wychowującym przyszłych przedsiębiorców w realizacji trudnych zadań, z którymi muszą się obecnie zmierzyć.

Niniejsze zaproszenie na spotkanie ma charakter informacyjny i służy tylko i wyłącznie przekazaniu bieżących, ważnych informacji w obszarze ochrony danych osobowych. Szczegółowe oferty naszych usług w ww. temacie będą przesyłane tylko i wyłącznie na wyraźną prośbę zainteresowanych Dyrektorów placówek i za ich zgodą.

Prosimy o telefoniczne lub mailowe potwierdzenie udziału w spotkaniu z uwagi na ograniczoną ilość miejsc.