W dniu 18 listopada 2019 r. miało miejsce kolejne spotkanie Komitetu Zrównoważonego Rozwoju, działającego w ramach Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach.

W trakcie spotkania prezes Izby Zbigniew Gieleciak przedstawił założenia zrównoważonego rozwoju miast i przedsiębiorstw. W ogólnym sensie koncepcja zrównoważonego rozwoju zakłada, że działania człowieka w jak najmniejszym stopniu naruszają środowisko naturalne, które to należy zachować dla przyszłych pokoleń. Prezes Izby wskazywał m.in. najważniejsze wyzwania stojące przed zrównoważonym rozwojem. Są nimi odpady, transport, niekontrolowana suburbanizacja, zasoby, przyroda w mieście, polaryzacja społeczna, zarządzanie miastem. Miasto zrównoważone to takie, miasto, które zapewnia wzrost ekonomiczny z jednoczesnym polepszeniem warunków pracy, zwiększona została jakość życia poprzez powszechną dostępność usług publicznych, zapewnione zostały sprawne mechanizmy regulujące i efektywne lokalne mechanizmy zarządcze.

Wojciech Zbróg, z-ca dyrektora Funduszu Górnośląskiego S.A. przedstawił zebranym aktualną ofertę dotyczącą usług rozwojowych, networkingu, nisko oprocentowanych pożyczek z pomocą de minimis.

W trakcie dyskusji, pani Ewa Stachura-Pordzik, prezes KSSE S.A. Tychy, wskazała, że duże znaczenie powinno zostać postawione na budownictwo mieszkaniowe, które przyciągnie nowych mieszkańców, pracowników, pozwoli na odwrócenie aktualnych tendencji. Zebrani na sali przedsiębiorcy poruszali też kwestie zarządzania terenami zielonymi, kształtowania przestrzeni miejskiej, przedszkoli, miejsc parkingowych, budowy świadomości miejskiej.

W ramach dyskusji głos zabrała również zastępca prezydenta miasta Tychy pani Aneta Moczkowska, prezentując najnowsze założenia miasta Tychy związanie z Systemem Zarządzania Terenami Zielonymi. Dokument ten będzie obowiązywał do 1 stycznia 2020 r. i jest już dostępny do pobrania na stronach Urzędu Miasta Tychy.