Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to nowy program dodatkowego i dobrowolnego oszczędzania na emeryturę, przeznaczony dla ok. 11,5 mln osób zatrudnionych. Realizacja i wdrożenie tego programu stanowić będzie spore wyzwanie dla przedsiębiorców, w pierwszej kolejności tych dużych, zatrudniających ponad 250 pracowników. W kolejnych latach zmiany w systemie emerytalnym dotkną kolejne grupy firm. Od stycznia przyszłego roku PPK będą musiały wdrożyć średnie przedsiębiorstwa, od lipca 2020 r. małe a od 1 stycznia 2021 wszyscy pozostali przedsiębiorcy, w tym mikro firmy, zatrudniające łącznie 5 mln pracowników.

Wychodząc naprzeciw temu wyzwaniu, tyski samorząd gospodarczy, Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach, wspólnie z ekspertami Polskiego Funduszu Rozwoju, zorganizowała pierwsze z cyklu spotkań dotyczących Pracowniczych Planów Kapitałowych. W seminarium, które odbyło się w sali konferencyjnej Hotelu Tychy, wzięło udział blisko pięćdziesięciu tyskich przedsiębiorców, głównie z dużych firm i spółek, które w pierwszej kolejności będą wdrażać procedury PPK. W trakcie spotkania zaproszeni eksperci omówili nie tylko obowiązki i procedury po stronie pracodawców, szczegółowe założenia i wymagania odnośnie programu PPK, ale też aktualne tło społeczno-gospodarcze i sytuację finansową na rynkach.

Partnerem spotkania była grupa Invenio oraz tyska restauracja The Piano Bistro & Wine, która zaprosiła zebranych na poczęstunek i rozmowy kuluarowe.