Staże zawodowe w Niemczech – rozpoczęcie rekrutacji do nowego projektu

Zapraszamy osoby niepracujące i nieuczące się w wieku 18-35 lat do udziału w programie mobilności ponadnarodowej. W ramach projektu oferujemy  wyjazd na 2 miesięczny staż zawodowy do Niemiec  poprzedzony przygotowaniem językowym, zawodowym i psychologicznym.

Oferujemy jeden z trzech kursów zawodowych:

– kurs budowlany z zakresu technologii prac wykończeniowych;
– kurs profesjonalnego sprzątania wraz z obsługą maszyn czyszczących;
– kurs pielęgnacji i utrzymania terenów zielonych;

Każdy uczestnik przed wyjazdem odbędzie dwumiesięczny kurs języka niemieckiego, kurs zawodowy oraz weźmie  udział w warsztatach przygotowawczych. Uczestnikom przygotowującym się do wyjazdu zapewniamy materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu na zajęcia. Kontynuacją kursu zawodowego będzie praktyka zawodowa w Niemczech (Bernburg-Saksonia Anhalt).

W ramach pobytu za granicą zapewniamy: transport docelowy, zakwaterowanie, wyżywienie, transport lokalny, ubezpieczenie NNW oraz kieszonkowe. Po powrocie do kraju uczestnicy objęci będą wsparciem doradcy zawodowego i pośrednika pracy (pomagamy w poszukiwaniu zatrudnienia). Dodatkowo kontynuowany będzie kurs języka niemieckiego, który umożliwi przystąpienie do egzaminu zewnętrznego i uzyskanie certyfikatu.

Udział w projekcie jest bezpłatny i stanowi dla młodych szansę na uzupełnienie edukacji i  oraz zdobycie doświadczenia zawodowego.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 32 219 10 10 lub 507 342 996. Możliwy jest również kontakt osobisty w Centrum Integracji Społecznej w Tychach przy ul.Edukacji 11 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Projekt ,,Mobilność i doświadczenie – staże zawodowe w Niemczech” realizowany przez Fundację Internationaler Bund Polska współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.