Lista rankingowa nr 4/2019 – I edycja naboru

Szanowni Państwo,

Poniżej publikujemy listę rankingową I edycji projektu Śląska Akademia Kompetencji Językowych i Komputerowych – nabór uzupełniający do 30.08.2019:

LISTA RANKINGOWA Z DNIA 06.09.2019 r. [POBIERZ]

Pozycja na liście rankingowej nie oznacza automatycznego udziału w projekcie. Realizacja konkretnych zajęć uzależniona jest od utworzenia grup szkoleniowych na danym poziomie zaawansowania.

Po poziomowaniu w pierwszej kolejności utworzona zostanie grupa A2 Lędziny, jako najbardziej spójna.Informacja o przedłużeniu naboru uzupełniającego

Szanowni Państwo, w związku z brakiem skompletowania spójnych grup szkoleniowych informujemy o przedłużeniu naboru do projektu od 5 sierpnia 2019 r. Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym do odwołania. Dokumentacja projektowa dostępna jest poniżej:

Aktualna dokumentacja projektowa:

Regulamin uczestnictwa w projekcie „Śląska akademia kompetencji językowych i komputerowych” z dnia 10.05.2019 r.

Dokumenty zgłoszeniowe do Projektu (wersja aktualna, z dnia 10.05.2019 r.):

Zał. nr 1: Formularz zgłoszeniowy do Projektu / wersja .DOC

Zał. nr 2a: Oświadczenie o zatrudnieniu (wzór) / wersja .doc

Zał. nr 2b: Zaświadczenie o zatrudnieniu (wzór) / wersja .doc

Zał. nr 3: Zgoda na przetwarzanie danych (obowiązek informacyjny RODO)

Zał. nr 4: Oświadczenie o braku znajomości języka obcego (jeśli dotyczy)

Umowa wraz z załącznikami – tylko do wglądu, prosimy nie drukować:

Zał. nr 5: Wzór umowy uczestnictwa w Projekcie

Zał. nr 6: Zakres danych osobowych uczestników Projektu oraz innych danych osobowych powierzonych do przetwarzania

Zał. nr 7: Oświadczenie uczestnika Projektu (RODO)

Zał. nr 8: Formularz uczestnika Projektu

Informacja na temat zmiany Partnera projektu

Szanowni Państwo,

W związku z rozwiązaniem umowy o partnerstwie z firmą MDDP SA Akademia Biznesu s.k. informujemy, że w chwili obecnej oczekujemy na zatwierdzenie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach nowej instytucji, która będzie obsługiwać nabór w subregionach północnym, zachodnim i południowym oraz kursy komputerowe (ICT) w całym projekcie. W związku z powyższym pragniemy poinformować, że:

– wszystkie złożone wnioski u Partnera Projektu, tj. MDDP SA Akademia Biznesu s.k., będą przekazane do realizacji do nowej instytucji,

– planowany termin rozpoczęcia kursów komputerowych ICT w subregionie centralnym to wrzesień / październik 2019 r.,

– osoby zainteresowane udziałem w projekcie z subregionów północnego, zachodniego i południowego prosimy o kontakt bezpośrednio z Biurem Projektu w Tychach,

– po akceptacji zmiany Partnera nastąpi zmiana dokumentacji aplikacyjnej Projektu.

Za niedogodności związane z powyższą sytuacją serdecznie przepraszamy.

Harmonogramy zajęć na dzień 2019.07.02

Subregion Centralny / Tychy / język angielski:

grupa nr 1 – poziom B1 – popołudnia

grupa nr 2 – poziom A2 – popołudnia

grupa nr 3 – poziom A1 – popołudnia

grupa nr 4 – poziom B1+ – popołudnia

grupa nr 5 – poziom 0 – weekendy

grupa nr 6 – poziom 0 – popołudnia

grupa nr 7 – poziom A1 – weekendy

grupa nr 8 – poziom A2 – weekendy

grupa nr 9 – poziom B1 – weekendy

Ogłoszenie naboru uzupełniającego II

Informujemy o ogłoszeniu naboru uzupełniającego w ramach I edycji projektu do ostatniej grupy językowej (12 osób).

Wnioski przyjmowane będą w dniach od 24 czerwca 2019 r. w trybie ciągłym. Planowane zakończenie aktualnego naboru ciągłego: 31 lipca 2019 r. W przypadku braku możliwości utworzenia grupy językowej nabór będzie kontynuowany w sierpniu.

Jednocześnie prosimy o występowanie do pracodawców o wystawienie zaświadczeń o zatrudnieniu.

Aktualna dokumentacja projektowa:

Regulamin uczestnictwa w projekcie „Śląska akademia kompetencji językowych i komputerowych” z dnia 10.05.2019 r.

Dokumenty zgłoszeniowe do Projektu (wersja aktualna, z dnia 10.05.2019 r.):

Zał. nr 1: Formularz zgłoszeniowy do Projektu / wersja .DOC

Zał. nr 2a: Oświadczenie o zatrudnieniu (wzór) / wersja .doc

Zał. nr 2b: Zaświadczenie o zatrudnieniu (wzór) / wersja .doc

Zał. nr 3: Zgoda na przetwarzanie danych (obowiązek informacyjny RODO)

Zał. nr 4: Oświadczenie o braku znajomości języka obcego (jeśli dotyczy)

Umowa wraz z załącznikami – tylko do wglądu, prosimy nie drukować:

Zał. nr 5: Wzór umowy uczestnictwa w Projekcie

Zał. nr 6: Zakres danych osobowych uczestników Projektu oraz innych danych osobowych powierzonych do przetwarzania

Zał. nr 7: Oświadczenie uczestnika Projektu (RODO)

Zał. nr 8: Formularz uczestnika Projektu

Zamknięcie naboru uzupełniającego do grup 1 – 9

Informujemy o zamknięciu naboru uzupełniającego do grup językowych z uwagi na wyczerpanie się wolnych miejsc.

W przypadku wznowienia naboru odpowiednia informacja zostanie umieszczona na stronie projektu.

Poniżej publikujemy listę rankingową nr 2/2019 do I edycji projektu „Śląska Akademia Kompetencji Językowych i Komputerowych”:

LISTA RANKINGOWA NR 2/2019 Z DNIA 24.05.2019 r. [POBIERZ]

Ogłoszenie naboru uzupełniającego

Informujemy o ogłoszeniu naboru uzupełniającego do I edycji projektu.

Wnioski przyjmowane będą w dniach od 13 maja 2019 r. w trybie ciągłym. Prosimy o występowanie do pracodawców o wystawienie zaświadczeń o zatrudnieniu. Planowana data realizacji zajęć: od 18 maja 2019 r. w zależności od poziomu zaawansowania. Uwaga: dokumentacja projektowa uległa modyfikacji, nowe wzory formularzy dostępne są poniżej.

Nabór uzupełniający prowadzony jest do następujących grup:

Język angielski – kurs 120 godz.:

  • POZIOM B1 – 6 miejsc w grupie weekendowej (soboty i niedziele, 9.00 – 12.15)

oraz do grupy z języka niemieckiego i/lub francuskiego (warunkiem rozpoczęcia kursu z tych języków będzie utworzenie jednej spójnej grupy liczącej 12 osób).

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DO POBRANIA:

Regulamin uczestnictwa w projekcie „Śląska akademia kompetencji językowych i komputerowych” z dnia 10.05.2019 r.

Dokumenty zgłoszeniowe do Projektu (wersja aktualna, z dnia 10.05.2019 r.):

Zał. nr 1: Formularz zgłoszeniowy do Projektu / wersja .DOC

Zał. nr 2a: Oświadczenie o zatrudnieniu (wzór) / wersja .doc

Zał. nr 2b: Zaświadczenie o zatrudnieniu (wzór) / wersja .doc

Zał. nr 3: Zgoda na przetwarzanie danych (obowiązek informacyjny RODO)

Zał. nr 4: Oświadczenie o braku znajomości języka obcego (jeśli dotyczy)

Umowa wraz z załącznikami – tylko do wglądu, prosimy nie drukować:

Zał. nr 5: Wzór umowy uczestnictwa w Projekcie

Zał. nr 6: Zakres danych osobowych uczestników Projektu oraz innych danych osobowych powierzonych do przetwarzania

Zał. nr 7: Oświadczenie uczestnika Projektu (RODO)

Zał. nr 8: Formularz uczestnika Projektu

Informacje dla I edycji projektu

Informujemy o planowanym rozpoczęciu zajęć językowych od 18 maja br. Wszystkie osoby, które nie odebrały informacji mailowej dotyczącej podpisania dokumentacji projektowej prosimy o kontakt z Organizatorem.

Osoby, które nie dostarczyły wcześniej „Zaświadczenia o zatrudnieniu od pracodawcy” lub druku ZUS RMUA potwierdzającego zatrudnienie proszone są o obowiązkowe dostarczenie tego dokumentu.