Informacje projektowe

Szanowni Państwo, informujemy, że w związku z decyzją Premiera Rządu RP o przedłużeniu w Polsce stanu epidemii wstrzymuje się realizację zajęć edukacyjnych w formie stacjonarnej oraz naboru do projektu (w formie bezpośredniej) do 24 maja 2020.

Zajęcia mogą w tym okresie odbywać w sposób zdalny, a nabór realizowany jest w formie elektronicznej oraz pocztowej.

Informacje projektowe

Szanowni Państwo, informujemy, że w związku z decyzją Premiera Rządu RP o przedłużeniu w Polsce stanu epidemii wstrzymuje się realizację zajęć edukacyjnych w formie stacjonarnej oraz naboru do projektu (w formie bezpośredniej) do 26 kwietnia 2020.

Zajęcia mogą w tym okresie odbywać w sposób zdalny, a nabór realizowany jest w formie elektronicznej oraz pocztowej.

Informacja

Informujemy, że w związku z aktualną sytuacją zdrowotną od 12.03.2020 do dnia 22.03.2020 wstrzymuje się realizację zajęć edukacyjnych w ramach projektu oraz prowadzenie naboru osobistego.

W dniu 11.03.2020 odwołuje się zajęcia dla grupy 2K, natomiast zajęcia dla grupy 6K odbędą się w tym dniu bez zmian.

Aktualizacja dokumentacji projektowej

Szanowni Państwo, informujemy, że od dnia 10 stycznia 2020 r., w związku ze zmianą adresu Partnera, obowiązuje nowy komplet dokumentacji zgłoszeniowej do Projektu.

Nabór do projektu prowadzony jest w trybie ciągłym do odwołania lub zamknięcia wszystkich grup szkoleniowych. Wszystkie osoby zainteresowane aplikowaniem do projektu prosimy o składanie wniosków w najbliższych punktach obsługi.

Aktualna dokumentacja projektowa (z dnia 9 stycznia 2020 r.) dostępna jest do pobrania poniżej:

Regulamin uczestnictwa w projekcie „Śląska akademia kompetencji językowych i komputerowych” z dnia 09.01.2020 r.

Dokumenty zgłoszeniowe do Projektu (wersja aktualna nr 4.0 z dnia 09.01.2020 r.):

Zał. nr 1: Formularz zgłoszeniowy do Projektu / wersja.doc

Zał. nr 2a: Oświadczenie o zatrudnieniu / wersja .doc

Zał. nr 2b: Zaświadczenie o zatrudnieniu / wersja .doc

Zał. nr 3: Zgoda na przetwarzanie danych (obowiązek informacyjny RODO) / wersja .doc

Umowa wraz z załącznikami – tylko do wglądu, prosimy nie drukować:

Zał. nr 4: Wzór umowy uczestnictwa w Projekcie

Zał. nr 5: Zakres danych osobowych uczestników Projektu oraz innych danych osobowych powierzonych do przetwarzania

Zał. nr 6: Oświadczenie uczestnika Projektu (RODO)

Zał. nr 7: Formularz uczestnika Projektu

Rozpoczęcie III naboru do projektu

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu naboru na cały obszar projektu (województwo śląskie) we wszystkich punktach obsługi – od dnia 1 października 2019 r. do odwołania. Wsparcie obejmuje bezpłatne kursy językowe (120 h) oraz komputerowe ICT (128 h) dla osób pracujących 25+ z terenu województwa śląskiego. Priorytetowo traktowane są osoby o niskich kompetencjach. Przed złożeniem wniosku prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem udziału w Projekcie.

Aktualna dokumentacja projektowa (z dnia 30 września 2019 r.) dostępna jest do pobrania poniżej:

Regulamin uczestnictwa w projekcie „Śląska akademia kompetencji językowych i komputerowych” z dnia 30.09.2019 r.

Dokumenty zgłoszeniowe do Projektu (wersja aktualna nr 3.1 z dnia 30.09.2019 r.):

Zał. nr 1: Formularz zgłoszeniowy do Projektu / wersja.doc

Zał. nr 2a: Oświadczenie o zatrudnieniu (wzór) / wersja .doc

Zał. nr 2b: Zaświadczenie o zatrudnieniu (wzór) / wersja .doc

Zał. nr 3: Zgoda na przetwarzanie danych (obowiązek informacyjny RODO)

Umowa wraz z załącznikami – tylko do wglądu, prosimy nie drukować:

Zał. nr 4: Wzór umowy uczestnictwa w Projekcie

Zał. nr 5: Zakres danych osobowych uczestników Projektu oraz innych danych osobowych powierzonych do przetwarzania

Zał. nr 6: Oświadczenie uczestnika Projektu (RODO)

Zał. nr 7: Formularz uczestnika Projektu

Powołanie 10 grupy szkoleniowej

Informujemy, że w dniu 17 września br. utworzono grupę nr 10:
język angielski poziom A2, Lędziny:

227/ŚAK/OIPH-SC/2019
181/ŚAK/OIPH-SC/2019
193/ŚAK/OIPH-SC/2019
195/ŚAK/OIPH-SC/2019
196/ŚAK/OIPH-SC/2019
198/ŚAK/OIPH-SC/2019
203/ŚAK/OIPH-SC/2019
220/ŚAK/OIPH-SC/2019
221/ŚAK/OIPH-SC/2019
225/ŚAK/OIPH-SC/2019
228/ŚAK/OIPH-SC/2019
197/ŚAK/OIPH-SC/2019

Powstanie kolejnych grup językowych na subregion centralny uzależnione będzie od uzyskania zgody IP oraz spójności zgłoszeń.

Lista rankingowa nr 4/2019 – I edycja naboru

Szanowni Państwo,

Poniżej publikujemy listę rankingową I edycji projektu Śląska Akademia Kompetencji Językowych i Komputerowych – nabór uzupełniający do 30.08.2019:

LISTA RANKINGOWA Z DNIA 06.09.2019 r. [POBIERZ]

Pozycja na liście rankingowej nie oznacza automatycznego udziału w projekcie. Realizacja konkretnych zajęć uzależniona jest od utworzenia grup szkoleniowych na danym poziomie zaawansowania.

Po poziomowaniu w pierwszej kolejności utworzona zostanie grupa A2 Lędziny, jako najbardziej spójna.