Harmonogramy zajęć na dzień 2019.07.02

Subregion Centralny / Tychy / język angielski:

grupa nr 1 – poziom B1 – popołudnia

grupa nr 2 – poziom A2 – popołudnia

grupa nr 3 – poziom A1 – popołudnia

grupa nr 4 – poziom B1 – popołudnia

grupa nr 5 – poziom A1 – weekendy

grupa nr 6 – poziom A1 – popołudnia

grupa nr 7 – poziom A1 – weekendy

grupa nr 8 – poziom A2 – weekendy

grupa nr 9 – poziom B1 – weekendy

Zamknięcie naboru uzupełniającego do grup 1 – 9

Informujemy o zamknięciu naboru uzupełniającego do grup językowych z uwagi na wyczerpanie się wolnych miejsc.

W przypadku wznowienia naboru odpowiednia informacja zostanie umieszczona na stronie projektu.

Poniżej publikujemy listę rankingową nr 2/2019 do I edycji projektu „Śląska Akademia Kompetencji Językowych i Komputerowych”:

LISTA RANKINGOWA NR 2/2019 Z DNIA 24.05.2019 r. [POBIERZ]

Informacje dla I edycji projektu

Informujemy o planowanym rozpoczęciu zajęć językowych od 18 maja br. Wszystkie osoby, które nie odebrały informacji mailowej dotyczącej podpisania dokumentacji projektowej prosimy o kontakt z Organizatorem.

Osoby, które nie dostarczyły wcześniej „Zaświadczenia o zatrudnieniu od pracodawcy” lub druku ZUS RMUA potwierdzającego zatrudnienie proszone są o obowiązkowe dostarczenie tego dokumentu.

Lista rankingowa – I edycja naboru

Szanowni Państwo,

Poniżej publikujemy listę rankingową I edycji projektu Śląska Akademia Kompetencji Językowych i Komputerowych:

LISTA RANKINGOWA Z DNIA 18.04.2019 r. [POBIERZ]

W najbliższych dniach będziemy umawiać się z państwem na przeprowadzenie testów znajomości języka, podpisanie umów uczestnictwa w projekcie, wyznaczenie grup szkoleniowych. Przekażemy również szczegółowy harmonogram zajęć.

Pozycja na liście rankingowej nie oznacza automatycznego udziału w projekcie. Realizacja konkretnych zajęć uzależniona jest od utworzenia grup szkoleniowych na danym poziomie zaawansowania.

Informacje projektowe

Szanowni Państwo,

w związku z otrzymaną w dniu dzisiejszym interpretacją informujemy, że w projekcie nie mogą brać udziału:

  • właściciele przedsiębiorstw pełniący funkcje kierownicze,
  • wspólnicy (w tym partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe)
  • osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Stosowne oświadczenie w tym zakresie będzie podpisywane na etapie zawierania umowy uczestnictwa w projekcie.