Informacja o przedłużeniu naboru uzupełniającego

Szanowni Państwo, w związku z brakiem skompletowania spójnych grup szkoleniowych informujemy o przedłużeniu naboru do projektu od 5 sierpnia 2019 r. Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym do odwołania. Dokumentacja projektowa dostępna jest poniżej:

Aktualna dokumentacja projektowa:

Regulamin uczestnictwa w projekcie „Śląska akademia kompetencji językowych i komputerowych” z dnia 10.05.2019 r.

Dokumenty zgłoszeniowe do Projektu (wersja aktualna, z dnia 10.05.2019 r.):

Zał. nr 1: Formularz zgłoszeniowy do Projektu / wersja .DOC

Zał. nr 2a: Oświadczenie o zatrudnieniu (wzór) / wersja .doc

Zał. nr 2b: Zaświadczenie o zatrudnieniu (wzór) / wersja .doc

Zał. nr 3: Zgoda na przetwarzanie danych (obowiązek informacyjny RODO)

Zał. nr 4: Oświadczenie o braku znajomości języka obcego (jeśli dotyczy)

Umowa wraz z załącznikami – tylko do wglądu, prosimy nie drukować:

Zał. nr 5: Wzór umowy uczestnictwa w Projekcie

Zał. nr 6: Zakres danych osobowych uczestników Projektu oraz innych danych osobowych powierzonych do przetwarzania

Zał. nr 7: Oświadczenie uczestnika Projektu (RODO)

Zał. nr 8: Formularz uczestnika Projektu

Ogłoszenie naboru uzupełniającego II

Informujemy o ogłoszeniu naboru uzupełniającego w ramach I edycji projektu do ostatniej grupy językowej (12 osób).

Wnioski przyjmowane będą w dniach od 24 czerwca 2019 r. w trybie ciągłym. Planowane zakończenie aktualnego naboru ciągłego: 31 lipca 2019 r. W przypadku braku możliwości utworzenia grupy językowej nabór będzie kontynuowany w sierpniu.

Jednocześnie prosimy o występowanie do pracodawców o wystawienie zaświadczeń o zatrudnieniu.

Aktualna dokumentacja projektowa:

Regulamin uczestnictwa w projekcie „Śląska akademia kompetencji językowych i komputerowych” z dnia 10.05.2019 r.

Dokumenty zgłoszeniowe do Projektu (wersja aktualna, z dnia 10.05.2019 r.):

Zał. nr 1: Formularz zgłoszeniowy do Projektu / wersja .DOC

Zał. nr 2a: Oświadczenie o zatrudnieniu (wzór) / wersja .doc

Zał. nr 2b: Zaświadczenie o zatrudnieniu (wzór) / wersja .doc

Zał. nr 3: Zgoda na przetwarzanie danych (obowiązek informacyjny RODO)

Zał. nr 4: Oświadczenie o braku znajomości języka obcego (jeśli dotyczy)

Umowa wraz z załącznikami – tylko do wglądu, prosimy nie drukować:

Zał. nr 5: Wzór umowy uczestnictwa w Projekcie

Zał. nr 6: Zakres danych osobowych uczestników Projektu oraz innych danych osobowych powierzonych do przetwarzania

Zał. nr 7: Oświadczenie uczestnika Projektu (RODO)

Zał. nr 8: Formularz uczestnika Projektu

Ogłoszenie naboru uzupełniającego

Informujemy o ogłoszeniu naboru uzupełniającego do I edycji projektu.

Wnioski przyjmowane będą w dniach od 13 maja 2019 r. w trybie ciągłym. Prosimy o występowanie do pracodawców o wystawienie zaświadczeń o zatrudnieniu. Planowana data realizacji zajęć: od 18 maja 2019 r. w zależności od poziomu zaawansowania. Uwaga: dokumentacja projektowa uległa modyfikacji, nowe wzory formularzy dostępne są poniżej.

Nabór uzupełniający prowadzony jest do następujących grup:

Język angielski – kurs 120 godz.:

  • POZIOM B1 – 6 miejsc w grupie weekendowej (soboty i niedziele, 9.00 – 12.15)

oraz do grupy z języka niemieckiego i/lub francuskiego (warunkiem rozpoczęcia kursu z tych języków będzie utworzenie jednej spójnej grupy liczącej 12 osób).

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DO POBRANIA:

Regulamin uczestnictwa w projekcie „Śląska akademia kompetencji językowych i komputerowych” z dnia 10.05.2019 r.

Dokumenty zgłoszeniowe do Projektu (wersja aktualna, z dnia 10.05.2019 r.):

Zał. nr 1: Formularz zgłoszeniowy do Projektu / wersja .DOC

Zał. nr 2a: Oświadczenie o zatrudnieniu (wzór) / wersja .doc

Zał. nr 2b: Zaświadczenie o zatrudnieniu (wzór) / wersja .doc

Zał. nr 3: Zgoda na przetwarzanie danych (obowiązek informacyjny RODO)

Zał. nr 4: Oświadczenie o braku znajomości języka obcego (jeśli dotyczy)

Umowa wraz z załącznikami – tylko do wglądu, prosimy nie drukować:

Zał. nr 5: Wzór umowy uczestnictwa w Projekcie

Zał. nr 6: Zakres danych osobowych uczestników Projektu oraz innych danych osobowych powierzonych do przetwarzania

Zał. nr 7: Oświadczenie uczestnika Projektu (RODO)

Zał. nr 8: Formularz uczestnika Projektu