Ogłoszenie Regulaminu projektu wraz z dokumentacją rekrutacyjną

Informujemy o przyjęciu w dniu 7 marca 2019 r. dokumentacji projektowej obejmującej Regulamin uczestnictwa w projekcie „Śląska akademia kompetencji językowych i komputerowych” wraz z Formularzem zgłoszeniowym. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem przed złożeniem wniosku.

Pierwszy nabór wniosków zgłoszeniowych odbędzie się w dniach:

od 22 marca 2019 r. do 12 kwietnia 2019 r.

Punkty dystrybucji czynne są w godzinach: w poniedziałki, wtorki i piątki w godz. 8:00 – 16:00 oraz środy i czwartki w godz. 10:00 – 18:00 (biura Partnera i Lidera).

Aktualizacja z dnia 21.03.2019 r.: w związku ze zmianą nazwy Partnera Projektu dokonano aktualizacji treści dokumentacji projektowej, zgodnie z załączonym poniżej Aneksem do Regulaminu.

Dokumentacja projektowa:

Regulamin uczestnictwa w projekcie „Śląska akademia kompetencji językowych i komputerowych”

Aneks nr 1 do Regulaminu uczestnictwa (z dnia 21.03.2019 r.)

Aneks nr 2 do Regulaminu uczestnictwa (z dnia 12.04.2019 r.)

Aneks nr 3 do Regulaminu uczestnictwa (z dnia 18.04.2019 r.)

Dokumenty zgłoszeniowe do Projektu:

Zał. nr 1: Formularz zgłoszeniowy do Projektu (wersja .DOC)

Zał. nr 2a: Oświadczenie o zatrudnieniu (wzór)

Zał. nr 2b: Zaświadczenie o zatrudnieniu (wzór)

Zał. nr 3: Zgoda na przetwarzanie danych (obowiązek informacyjny RODO)

Zał. nr 4: Oświadczenie o braku znajomości języka obcego (jeśli dotyczy)

Umowa wraz z załącznikami:

Zał. nr 5: Wzór umowy uczestnictwa w Projekcie

Zał. nr 6: Zakres danych osobowych uczestników Projektu oraz innych danych osobowych powierzonych do przetwarzania

Zał. nr 7: Oświadczenie uczestnika Projektu (RODO)

Zał. nr 8: Formularz uczestnika Projektu