Informacja na temat zmiany Partnera projektu

Szanowni Państwo,

W związku z rozwiązaniem umowy o partnerstwie z firmą MDDP SA Akademia Biznesu s.k. informujemy, że w chwili obecnej oczekujemy na zatwierdzenie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach nowej instytucji, która będzie obsługiwać nabór w subregionach północnym, zachodnim i południowym oraz kursy komputerowe (ICT) w całym projekcie. W związku z powyższym pragniemy poinformować, że:

– wszystkie złożone wnioski u Partnera Projektu, tj. MDDP SA Akademia Biznesu s.k., będą przekazane do realizacji do nowej instytucji,

– planowany termin rozpoczęcia kursów komputerowych ICT w subregionie centralnym to wrzesień / październik 2019 r.,

– osoby zainteresowane udziałem w projekcie z subregionów północnego, zachodniego i południowego prosimy o kontakt bezpośrednio z Biurem Projektu w Tychach,

– po akceptacji zmiany Partnera nastąpi zmiana dokumentacji aplikacyjnej Projektu.

Za niedogodności związane z powyższą sytuacją serdecznie przepraszamy.

Ogłoszenie naboru uzupełniającego II

Informujemy o ogłoszeniu naboru uzupełniającego w ramach I edycji projektu do ostatniej grupy językowej (12 osób).

Wnioski przyjmowane będą w dniach od 24 czerwca 2019 r. w trybie ciągłym. Planowane zakończenie aktualnego naboru ciągłego: 31 lipca 2019 r. W przypadku braku możliwości utworzenia grupy językowej nabór będzie kontynuowany w sierpniu.

Jednocześnie prosimy o występowanie do pracodawców o wystawienie zaświadczeń o zatrudnieniu.

Aktualna dokumentacja projektowa:

Regulamin uczestnictwa w projekcie „Śląska akademia kompetencji językowych i komputerowych” z dnia 10.05.2019 r.

Dokumenty zgłoszeniowe do Projektu (wersja aktualna, z dnia 10.05.2019 r.):

Zał. nr 1: Formularz zgłoszeniowy do Projektu / wersja .DOC

Zał. nr 2a: Oświadczenie o zatrudnieniu (wzór) / wersja .doc

Zał. nr 2b: Zaświadczenie o zatrudnieniu (wzór) / wersja .doc

Zał. nr 3: Zgoda na przetwarzanie danych (obowiązek informacyjny RODO)

Zał. nr 4: Oświadczenie o braku znajomości języka obcego (jeśli dotyczy)

Umowa wraz z załącznikami – tylko do wglądu, prosimy nie drukować:

Zał. nr 5: Wzór umowy uczestnictwa w Projekcie

Zał. nr 6: Zakres danych osobowych uczestników Projektu oraz innych danych osobowych powierzonych do przetwarzania

Zał. nr 7: Oświadczenie uczestnika Projektu (RODO)

Zał. nr 8: Formularz uczestnika Projektu

Informacje dla I edycji projektu

Informujemy o planowanym rozpoczęciu zajęć językowych od 18 maja br. Wszystkie osoby, które nie odebrały informacji mailowej dotyczącej podpisania dokumentacji projektowej prosimy o kontakt z Organizatorem.

Osoby, które nie dostarczyły wcześniej „Zaświadczenia o zatrudnieniu od pracodawcy” lub druku ZUS RMUA potwierdzającego zatrudnienie proszone są o obowiązkowe dostarczenie tego dokumentu.