Informacja na temat zmiany Partnera projektu

Szanowni Państwo,

W związku z rozwiązaniem umowy o partnerstwie z firmą MDDP SA Akademia Biznesu s.k. informujemy, że w chwili obecnej oczekujemy na zatwierdzenie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach nowej instytucji, która będzie obsługiwać nabór w subregionach północnym, zachodnim i południowym oraz kursy komputerowe (ICT) w całym projekcie. W związku z powyższym pragniemy poinformować, że:

– wszystkie złożone wnioski u Partnera Projektu, tj. MDDP SA Akademia Biznesu s.k., będą przekazane do realizacji do nowej instytucji,

– planowany termin rozpoczęcia kursów komputerowych ICT w subregionie centralnym to wrzesień / październik 2019 r.,

– osoby zainteresowane udziałem w projekcie z subregionów północnego, zachodniego i południowego prosimy o kontakt bezpośrednio z Biurem Projektu w Tychach,

– po akceptacji zmiany Partnera nastąpi zmiana dokumentacji aplikacyjnej Projektu.

Za niedogodności związane z powyższą sytuacją serdecznie przepraszamy.

Harmonogramy zajęć na dzień 2019.07.02

Subregion Centralny / Tychy / język angielski:

grupa nr 1 – poziom B1 – popołudnia

grupa nr 2 – poziom A2 – popołudnia

grupa nr 3 – poziom A1 – popołudnia

grupa nr 4 – poziom B1 – popołudnia

grupa nr 5 – poziom A1 – weekendy

grupa nr 6 – poziom A1 – popołudnia

grupa nr 7 – poziom A1 – weekendy

grupa nr 8 – poziom A2 – weekendy

grupa nr 9 – poziom B1 – weekendy

Ogłoszenie naboru uzupełniającego II

Informujemy o ogłoszeniu naboru uzupełniającego w ramach I edycji projektu do ostatniej grupy językowej (12 osób).

Wnioski przyjmowane będą w dniach od 24 czerwca 2019 r. w trybie ciągłym. Planowane zakończenie aktualnego naboru ciągłego: 31 lipca 2019 r. W przypadku braku możliwości utworzenia grupy językowej nabór będzie kontynuowany w sierpniu.

Jednocześnie prosimy o występowanie do pracodawców o wystawienie zaświadczeń o zatrudnieniu.

Aktualna dokumentacja projektowa:

Regulamin uczestnictwa w projekcie „Śląska akademia kompetencji językowych i komputerowych” z dnia 10.05.2019 r.

Dokumenty zgłoszeniowe do Projektu (wersja aktualna, z dnia 10.05.2019 r.):

Zał. nr 1: Formularz zgłoszeniowy do Projektu / wersja .DOC

Zał. nr 2a: Oświadczenie o zatrudnieniu (wzór) / wersja .doc

Zał. nr 2b: Zaświadczenie o zatrudnieniu (wzór) / wersja .doc

Zał. nr 3: Zgoda na przetwarzanie danych (obowiązek informacyjny RODO)

Zał. nr 4: Oświadczenie o braku znajomości języka obcego (jeśli dotyczy)

Umowa wraz z załącznikami – tylko do wglądu, prosimy nie drukować:

Zał. nr 5: Wzór umowy uczestnictwa w Projekcie

Zał. nr 6: Zakres danych osobowych uczestników Projektu oraz innych danych osobowych powierzonych do przetwarzania

Zał. nr 7: Oświadczenie uczestnika Projektu (RODO)

Zał. nr 8: Formularz uczestnika Projektu

Zamknięcie naboru uzupełniającego do grup 1 – 9

Informujemy o zamknięciu naboru uzupełniającego do grup językowych z uwagi na wyczerpanie się wolnych miejsc.

W przypadku wznowienia naboru odpowiednia informacja zostanie umieszczona na stronie projektu.

Poniżej publikujemy listę rankingową nr 2/2019 do I edycji projektu „Śląska Akademia Kompetencji Językowych i Komputerowych”:

LISTA RANKINGOWA NR 2/2019 Z DNIA 24.05.2019 r. [POBIERZ]

Ogłoszenie naboru uzupełniającego

Informujemy o ogłoszeniu naboru uzupełniającego do I edycji projektu.

Wnioski przyjmowane będą w dniach od 13 maja 2019 r. w trybie ciągłym. Prosimy o występowanie do pracodawców o wystawienie zaświadczeń o zatrudnieniu. Planowana data realizacji zajęć: od 18 maja 2019 r. w zależności od poziomu zaawansowania. Uwaga: dokumentacja projektowa uległa modyfikacji, nowe wzory formularzy dostępne są poniżej.

Nabór uzupełniający prowadzony jest do następujących grup:

Język angielski – kurs 120 godz.:

 • POZIOM B1 – 6 miejsc w grupie weekendowej (soboty i niedziele, 9.00 – 12.15)

oraz do grupy z języka niemieckiego i/lub francuskiego (warunkiem rozpoczęcia kursu z tych języków będzie utworzenie jednej spójnej grupy liczącej 12 osób).

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DO POBRANIA:

Regulamin uczestnictwa w projekcie „Śląska akademia kompetencji językowych i komputerowych” z dnia 10.05.2019 r.

Dokumenty zgłoszeniowe do Projektu (wersja aktualna, z dnia 10.05.2019 r.):

Zał. nr 1: Formularz zgłoszeniowy do Projektu / wersja .DOC

Zał. nr 2a: Oświadczenie o zatrudnieniu (wzór) / wersja .doc

Zał. nr 2b: Zaświadczenie o zatrudnieniu (wzór) / wersja .doc

Zał. nr 3: Zgoda na przetwarzanie danych (obowiązek informacyjny RODO)

Zał. nr 4: Oświadczenie o braku znajomości języka obcego (jeśli dotyczy)

Umowa wraz z załącznikami – tylko do wglądu, prosimy nie drukować:

Zał. nr 5: Wzór umowy uczestnictwa w Projekcie

Zał. nr 6: Zakres danych osobowych uczestników Projektu oraz innych danych osobowych powierzonych do przetwarzania

Zał. nr 7: Oświadczenie uczestnika Projektu (RODO)

Zał. nr 8: Formularz uczestnika Projektu

Informacje dla I edycji projektu

Informujemy o planowanym rozpoczęciu zajęć językowych od 18 maja br. Wszystkie osoby, które nie odebrały informacji mailowej dotyczącej podpisania dokumentacji projektowej prosimy o kontakt z Organizatorem.

Osoby, które nie dostarczyły wcześniej „Zaświadczenia o zatrudnieniu od pracodawcy” lub druku ZUS RMUA potwierdzającego zatrudnienie proszone są o obowiązkowe dostarczenie tego dokumentu.

Lista rankingowa – I edycja naboru

Szanowni Państwo,

Poniżej publikujemy listę rankingową I edycji projektu Śląska Akademia Kompetencji Językowych i Komputerowych:

LISTA RANKINGOWA Z DNIA 18.04.2019 r. [POBIERZ]

W najbliższych dniach będziemy umawiać się z państwem na przeprowadzenie testów znajomości języka, podpisanie umów uczestnictwa w projekcie, wyznaczenie grup szkoleniowych. Przekażemy również szczegółowy harmonogram zajęć.

Pozycja na liście rankingowej nie oznacza automatycznego udziału w projekcie. Realizacja konkretnych zajęć uzależniona jest od utworzenia grup szkoleniowych na danym poziomie zaawansowania.

Informacje projektowe

Szanowni Państwo,

w związku z otrzymaną w dniu dzisiejszym interpretacją informujemy, że w projekcie nie mogą brać udziału:

 • właściciele przedsiębiorstw pełniący funkcje kierownicze,
 • wspólnicy (w tym partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe)
 • osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Stosowne oświadczenie w tym zakresie będzie podpisywane na etapie zawierania umowy uczestnictwa w projekcie.

Ogłoszenie Regulaminu projektu wraz z dokumentacją rekrutacyjną

Informujemy o przyjęciu w dniu 7 marca 2019 r. dokumentacji projektowej obejmującej Regulamin uczestnictwa w projekcie „Śląska akademia kompetencji językowych i komputerowych” wraz z Formularzem zgłoszeniowym. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem przed złożeniem wniosku.

Pierwszy nabór wniosków zgłoszeniowych odbędzie się w dniach:

od 22 marca 2019 r. do 12 kwietnia 2019 r.

Punkty dystrybucji czynne są w godzinach: w poniedziałki, wtorki i piątki w godz. 8:00 – 16:00 oraz środy i czwartki w godz. 10:00 – 18:00 (biura Partnera i Lidera).

Aktualizacja z dnia 21.03.2019 r.: w związku ze zmianą nazwy Partnera Projektu dokonano aktualizacji treści dokumentacji projektowej, zgodnie z załączonym poniżej Aneksem do Regulaminu.

Dokumentacja projektowa:

Regulamin uczestnictwa w projekcie „Śląska akademia kompetencji językowych i komputerowych”

Aneks nr 1 do Regulaminu uczestnictwa (z dnia 21.03.2019 r.)

Aneks nr 2 do Regulaminu uczestnictwa (z dnia 12.04.2019 r.)

Aneks nr 3 do Regulaminu uczestnictwa (z dnia 18.04.2019 r.)

Dokumenty zgłoszeniowe do Projektu:

Zał. nr 1: Formularz zgłoszeniowy do Projektu (wersja .DOC)

Zał. nr 2a: Oświadczenie o zatrudnieniu (wzór)

Zał. nr 2b: Zaświadczenie o zatrudnieniu (wzór)

Zał. nr 3: Zgoda na przetwarzanie danych (obowiązek informacyjny RODO)

Zał. nr 4: Oświadczenie o braku znajomości języka obcego (jeśli dotyczy)

Umowa wraz z załącznikami:

Zał. nr 5: Wzór umowy uczestnictwa w Projekcie

Zał. nr 6: Zakres danych osobowych uczestników Projektu oraz innych danych osobowych powierzonych do przetwarzania

Zał. nr 7: Oświadczenie uczestnika Projektu (RODO)

Zał. nr 8: Formularz uczestnika Projektu


Śląska akademia kompetencji językowych i komputerowych – bezpłatne kursy językowe i komputerowe dla pracowników województwa śląskiego!

Chcesz uzyskać nowe kompetencje lub kwalifikacje potrzebne na rynku pracy? Weź udział w projekcie „Śląska akademia kompetencji językowych i komputerowych” realizowanym przez Okręgową Izbę Przemysłowo-Handlową w Tychach wspólnie z MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu Sp. k.

W ramach Projektu oferujemy BEZPŁATNE wsparcie dla osób pracowników firm:

 • kursy językowe – język angielski, niemiecki lub francuski na dowolnym poziomie zaawansowania: 2 semestry nauki (120 godzin) zakończone egzaminem zewnętrznym (np. TELC, TOEIC, BULTAS) z możliwością kontynuacji na dalszych 2 semestrach
 • kursy komputerowe ICT – na dowolnym poziomie zaawansowania w wybranych obszarach DIGCOMP (informacja, komunikacja, tworzenie treści, bezpieczeństwo, rozwiązywanie problemów np. obsługa MS Office), maks. 128 godzin lekcyjnych, zakończone egzaminem zewnętrznym (np. ECCC, ECDL)
 • materiały szkoleniowe, podręczniki, refundacja kosztów opieki nad dzieckiem.

Projekt kierowany jest do:

 • 800 osób pracujących (zgodnie z art. 2 KP lub zgodnie z KC na podstawie umów zlecenie / o dzieło) w wieku powyżej 25 roku życia, z terenu województwa śląskiego (tj. pracujących lub zamieszkałych zgodnie z KC na terenie woj. śląskiego) uczestniczących z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach
 • należących do grup defaworyzowanych czyli wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji,
 • w szczególności w projekcie mogą wziąć udział:
  • kobiety
  • osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie maks. ponadgimnazjalne ISCED 3)
  • osoby w wieku 50+
  • osoby z terenów wiejskich
  • osoby z niepełnosprawnością.

Więcej informacji: Biuro Projektu OIPH w Tychach: tel. 32 327 72 77, k. 792 032 107, 43-100 Tychy, ul. Grota Roweckiego 42 p. 331, www.izba.tychy.pl e-mail: szkolenia@izba.tychy.pl