Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół,

Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach zaprasza na szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych dla dyrektorów szkół i innych placówek dydaktyczno-wychowawczych lub ich zastępców. Spotkanie odbędzie się w dniu 27 września 2016r. w godz. 9.00 – 15.00 w siedzibie Izby (Tychy, ul. Grota Roweckiego 42 pok. 328, III piętro).

Agenda szkolenia z ochrony danych osobowych:

  • definicja danych osobowych
  • wykaz baz danych osobowych przetwarzanych w organizacji (warsztat)
  • obowiązek ochrony danych osobowych (obowiązujące przepisy prawa i przyjęte zmiany przez Unię Europejską)
  • Ustawa o ochronie danych osobowych i akty wykonawcze – omówienie podstawowych pojęć i obowiązków
  • przepisy karne wynikające z ww. Ustawy i z Kodeksu pracy oraz szykujące się zmiany
  • analiza ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych, jako podstawowa wytyczna Unii Europejskiej (warsztat)
  • zawartość dokumentu – Polityka ochrony danych osobowych
  • zawartość dokumentu – Instrukcja zarządzania systemem informatycznym
  • ważna rola osoby pełniącej funkcję ABI w firmie i obowiązki ABI, o ile został powołany
  • obowiązki kierownika jednostki, jeżeli nie powołał ABI (w tym rejestracja zbiorów danych osobowych)

Czas trwania: ok. 6 h (8 h edukacyjnych); możliwe konsultacje dla Dyrektorów po szkoleniu.

Wykładowca: mgr Anna Słodczyk, notka zawodowa: zarzadzanieryzykiem.expert.

Koszt szkolenia: 300 zł netto / osobę (kolejne osoby z tej samej instytucji: 150 zł netto / os.).

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o przesłanie karty zgłoszeniowej (w załączeniu) na adres e-mail Izby (izba@izba.tychy.pl) lub faksem (tel. 32 327 72 77, 32 327 73 77).