Tag: pożyczki

Wszystko

Najnowszy
Ładuję
  • Spotkania biznesowe
  • Oferta OIPH
  • Gale i konferencje
  • Projekty OIPH

Partnerzy OIPH

KSSE S.A.

Certyfikat MSUES

MSUES

Członkowie izby

invenio

Archiwum

wrzesień 2022:

20 września 2022, wtorek, godz. 17.30, Walne Zgromadzenie Członków OIPH

czerwiec 2022:

10 czerwca 2022, piątek, godz. 18.00, Gala 25-lecia OIPH

maj 2022:

12 maja 2022, czwartek, godz. 9.00, Śniadanie izbowe z Metropolią GZM

kwiecień 2022:

20 kwietnia 2022, środa, godz. 9.00, konferencja nt. bezpieczeństwa energetycznego

marzec 2022:

31 marca 2022, czwartek, godz. 9.00, webinarium nt. specustawy ukraińskiej

styczeń 2022:

28 stycznia 2022, piątek, godz. 18.00, Jubileuszowa Gala Integratorów z okazji 25-lecia OIPH w Tychach

listopad 2021:

24 listopada 2021, środa, godz. 17.00, spotkanie Komitetu Zrównoważonego Rozwoju z firmą Carboautomatyka

3 listopada 2021, środa, godz. 9.00, szkolenie nt. planowanych zmian podatkowych w ramach tzw. Polskiego Ładu

październik 2021:

29 października 2021, piątek, godz. 9.00, Konferencja „Szanse rozwojowe i elementy wsparcia dla przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej UE 2021 – 2027”

13 października 2021, środa, godz. 9.00, Punkt Mobilny Funduszy UE – konsultacje indywidualne dla przedsiębiorców nt. dostępnych środków pomocowych

wrzesień 2021:

29 września 2021, środa, godz. 9.00, Śniadanie z eksportem – spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców planujących działalność eksportową

24 września 2021, piątek, godz. 17.00, spotkanie młodych przedsiębiorców, restauracja Stadionova

czerwiec 2021:

29 czerwca 2021, Komitet Zrównoważonego Rozwoju

16 czerwca 2021, środa, godz. 17:00 Walne Zgromadzenie Członków OIPH

styczeń 2021:

28 stycznia 2021, czwartek, godz. 11:00 webinarium z ZUS Tychy: „Tarcza antykryzysowa 6.0 – jakie wsparcie można otrzymać z ZUS” + dyżur telefoniczny pracowników ZUS

wrzesień 2020:

23 września 2020, środa, godz. 17:45 Walne Zgromadzenie Członków OIPH w Tychach

czerwiec 2020:

3 czerwca 2020, środa, godz. 10:00 – webinarium nt. środków inwestycyjnych dla MSP w ramach Śląskiego Pakietu dla Gospodarki – Działanie 3.2

1 czerwca 2020, poniedziałek, godz. 13:00 – webinarium „Bezpieczeństwo teleinformatyczne w przedsiębiorstwach”

maj 2020:

28 maja 2020, godz. 9:00 – 11:00 – konsultacje indywidualne z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych nt. wsparcia dla przedsiębiorców

27 maja 2020 r. środa, godz. 11.00 – webinarium „Tarcza Antykryzysowa – wsparcie realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych”

13 maja 2020 r. środa, godz. 11.00 – webinarium “Zasady ubiegania się o pomoc w ramach Tarczy Antykryzysowej w PUP”

5 maja 2020 r. wtorek, godz. 11.00 – webinarium “Śląski Pakiet dla Gospodarki”

DOTACJE

dotacje

Szkolenia zawodowe i kwalifikacyjne – nabór na ostatnie 5 miejsc!

szkolenia