#TransformacjaEnei trwa! 🍃Enea, która była partnerem naszej konferencji dot. dekarbonizacji systemów ciepłowniczych w miastach i przedsiębiorstwach, konsekwentnie wprowadza nowe technologie w ciepłownictwie. Przykładem jest Elektrociepłownia Zachód w Pile – wysokosprawna instalacja oparta o trzy źródła gazowe i kolektory słoneczne, która pomaga ograniczyć emisję i przeciwdziała smogowi.

Kogeneracja w ciepłownictwie oznacza produkcję ciepła i prądu podczas jednego procesu technologicznego. Pozwala to na uzyskanie bardzo wysokiej sprawności instalacji i maksymalne wykorzystanie paliwa. Uruchomione w 2022 r. źródło kogeneracyjne wpisuje się w #StrategiaEnei, której jednym z głównych założeń jest prowadzenie działalności przy minimalizowaniu oddziaływania na środowisko naturalne.

Nowoczesne, niskoemisyjne ciepłownictwo jest jednym z najbardziej efektywnych sposobów na walkę ze smogiem i poprawę jakości powietrza w miastach. To również najbardziej efektywna i przyjazna środowisku metoda ogrzewania budynków. Nasz partner od lat inwestuje w energetykę, dzięki czemu pilski system należy do jednych z najnowocześniejszych w kraju.