Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach w bieżącym roku obchodzi piętnastolecie swego istnienia. Powyższa rocznica została uczczona podczas XII Gali Tyskiego Lidera Przedsiębiorczości, która odbyła się w dniu 25 maja 2012 r. w Zameczku Myśliwskim w Promnicach. Podczas uroczystości wręczone zostały okolicznościowe statuetki oraz odznaczenia dla osób najbardziej zaangażowanych w rozwój regionu.

Okolicznościowymi medalami wyróżniono blisko 50 osób, które w znaczący sposób przyczyniły się do rozwoju OIPH, które wspierały i pomagały w codziennej pracy i funkcjonowaniu Izby. Honorowe Złote Odznaki Krajowej Izby Gospodarczej otrzymali: Zbigniew Boczkowski, Jerzy Chaberko, Janina Golińska, Jerzy Łapaj, Ewa Stachura-Pordzik, Krzysztof Zamasz. Złote Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Śląskiego – Odznaczenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego –– wręczył Piotr Czarnynoga, Radny Województwa Śląskiego, Andrzejowi Skowrońskiemu i Aleksandrowi Gądkowi. Medal za Długoletnią Służbę otrzymał prezes OIPH Zbigniew Gieleciak z rąk Wojewody Śląskiego Zygmunta Łukaszczyka.

Podczas drugiej części gali wręczono nagrody Tyskiego Lidera Przedsiębiorczości.

W kategorii „Usługa” wyróżnienia otrzymały firmy ARRAS B Sp. z o.o. za wodny plac zabaw w Tychach – Paprocanach oraz Firma Joker za sztukę restauracyjną, zaś nagrodę główną  – Agencja Ochrony Mienia i Usług Detektywistycznych ALAN za działania w zakresie ochrony mienia i bezpieczeństwa.

W kategorii „Produkt” wyróżnienia przypadły Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych w Tychach za kompleksowy program modernizacji i remontów budynków mieszkalnych i ZAMEL Sp. z o.o. za automatykę budynkową EXTA i bezprzewodowe systemy sterowania, nagroda główna – Zakładowi Doskonalenia Zawodowego w Katowicach za kompleksowy program szkoleniowy dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Działalność EM Michalewicz oraz Fenice Poland Sp. z o.o. wyróżniono w kategorii „Firma”, nagroda główna przypadła spółce Kopex Electric Systems S.A.

Przedsiębiorcą Roku został Stanisław Rosa, a statuetkę dla Wybitnej Postaci Regionu odebrał Wojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk. Nagrodę specjalną – statuetkę Prometeusza otrzymał Aleksander Gądek za wkład w rozwój gospodarczy miasta Tychy.

Wśród znamienitych gości byli m.in.: Minister Rozwoju Regionalnego i senator RP Elżbieta Bieńkowska, Wiceminister Gospodarki Tomasz Tomczykiewicz, europosłanka Małgorzata Handzlik, poseł Marek Wójcik, Wojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk, Prezydent Tychów Andrzej Dziuba oraz inni przedstawiciele władz regionu i samorządu lokalnego, pierwszy zimowy zdobywca ośmiotysięcznika Gasherbrum I Adam Bielcki, a także kilkuset czołowych przedstawicieli śląskiego biznesu.

Zachwyt gości wzbudził popis ukraińskiej artystki Weroniki Syworotkiny, jednej z dziesięciu osób na świecie, która do perfekcji opanowała sztukę malowania piaskiem, tworząc na oczach widzów wzruszające i niezapomniane historie. Uroczystość uświetnił również występ zespołu Sambor Kostrzewa.