Gala Tyskiego Lidera Przedsiębiorczości to stała, coroczna impreza Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach, stanowiąca gospodarcze podsumowanie roku w życiu Izby, dająca przekrój najlepszych nowych firm, produktów i usług z terenu województwa śląskiego. Organizowana jest nieprzerwanie od 2002 roku w zabytkowych wnętrzach Zameczku Myśliwskiego książąt pszczyńskich w Promnicach.

W trakcie Gali wręczane są prestiżowe statuetki „Hermesów Biznesu”, stanowiących wyróżnienie dla firm, przedsiębiorców i instytucji w istotny sposób wpływających na rynek regionalny, promujących produkty regionalne, tworzących nowe więzi gospodarcze z kontrahentami zagranicznymi, wdrażających usługi innowacyjne, jak również łączących gospodarkę rynkową ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Wyróżniane są również produkty oferowane dla mieszkańców regionu w ramach działań podejmowanych we współpracy z samorządem terytorialnym. Hermes to posłaniec greckich bogów – starożytny patron handlu, bogactwa i kupców. Róg obfitości obdarzał każdego swego posiadacza nieskończonymi dobrami – zgodnie z wolą Zeusa. W statuetce (dziele tyskiego rzeźbiarza Mariusza Chodorka) róg przywodzi na myśl nasze miasto – Tychy, w którego herbie widnieje właśnie róg obfitości.

Statuetki przyznawane są przez Kapitułę w kategoriach dla najlepszej Firmy, Produktu i Usługi, a także Przedsiębiorcy Roku i Wybitnej Postaci Regionu, tj. osobistości woj. śląskiego, mającej największy wpływ zarówno na rozwój gospodarczy jak i społeczno-kulturowy regionu. W trakcie Gali przyznawane są również odznaczenia państwowe, samorządu wojewódzkiego oraz gospodarczego.

Wyróżnienie nagrodą „Hermesa” stanowić ma dla śląskich przedsiębiorców oznakę sukcesu, prestiżu oraz rekomendację ułatwiającą nawiązywanie kontaktów biznesowych oraz gospodarczych na rynku lokalnym, wojewódzkim i międzynarodowym. Wyróżnienia przyznane są najbardziej prężnym i wyróżniającym się przedsiębiorcom ze sfery przemysłu, handlu czy usług. Kryteria oceny to m.in. dynamika rozwoju firmy, innowacyjne rozwiązania, sukcesy odnoszone na rynku lokalnym i narodowym.

W trakcie tegorocznej Gali wyróżniono następujących przedsiębiorców:

– w kategorii Usługa wyróżnienie otrzymały Epo-Trans Logistic S.A. za dynamiczny rozwój i kompleksowe usługi logistyczne oraz GALEN-ORTOPEDIA Sp. z o.o. za nowoczesne metody diagnostyki, leczenia i rehabilitacji pourazowej. Nagrodę główną w tej kategorii odebrała Grupa Gumułka – Kancelaria Prawa Finansowego Sp. z o.o. za wspieranie rozwoju przedsiębiorczości poprzez doradztwo prawno-podatkowe i usługi finansowe.

– w kategorii Produkt wyróżnienia trafiły na ręce 3S S.A. za archiwizowanie danych 3S eBackup dla Biura Promocji i Wystaw ASTRA Eugeniusz Kropka za Tyskie Targi Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz. Nagrodę główną otrzymała Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Bieruniu za linię produktów UHT w opakowaniach bag-in-box.

– w kategorii Firma wyróżniono spółki HAGER POLO oraz SERTOP. Nagroda główna trafiła na ręce spółki Huf Polska Sp. z o.o.

Prestiżowy tytuł Przedsiębiorcy Roku odebrała pani Maria Meresińska za profesjonalność, kreatywność i dynamizm w rozwoju Hurtowni MERA.

Statuetkę Wybitnej postaci regionu otrzymał poseł do europarlamentu Jan Olbrycht.

W ramach tegorocznej edycji po raz kolejny wręczono statuetkę „Prometeusza”. Nagrodę Prometeusza otrzymują osoby ze świata biznesu, kultury lub władz państwowych
i samorządowych, która tchnęły nową wizję rozwoju, dzięki którym nastąpiły największe zmiany w otoczeniu społecznym, gospodarczym, kulturowym czy architektonicznym. W tym roku tytułem tym wyróżniono prof. Marka Szczepańskiego za wybitny wkład w rozwój społeczny i edukacyjny miasta Tychy.

Ponadto honorowe złote odznaki Krajowej Izby Gospodarczej za działalność na rzecz rozwoju samorządu gospodarczego otrzymali: pani Katarzyna Ptak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach, Krzysztof Sykta, koordynator projektów unijnych, Stanisław Przyborowski, członek zarządu Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach oraz Bogdan Tyrybon, prezes spółki Maspex.

Andrzej Gościniak i Piotr Czarnynoga, radny Sejmiku Wojewódzkiego, wręczyli honorowe srebrne odznaki za Zasługi dla Województwa Śląskiego pani Teresie Janeczko, dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach oraz Danucie Pietras, starszej Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości.

Tegoroczna Gala stanowiła okazję do podsumowania dziesięciolecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej, do przedstawienia dokonań gospodarczych ostatniego ćwierćwiecza, podsumowania okresu przemian.

Powinniśmy się nauczyć doceniać firmy, które opierają swoje modele biznesowe na inwestowaniu w wiedzę i zarządzaniu kapitałem intelektualnym, wykazują troskę o rozwój zasobów ludzkich oraz z powodzeniem realizują ideę społecznej odpowiedzialności biznesu. Transformacja dała nam nadzieję na lepsze życie, na lepsze jutro i na sukces. Ta nadzieja została spotęgowana wejściem do UE i nowymi szansami i perspektywami. I tę szansę wygrywamy jako przedsiębiorcy, jako region, jako kraj. – mówił prezes Izby, Zbigniew Gieleciak.

W ramach Gali Tyskiego Lidera Przedsiębiorczości wzięło udział ok. 400 zaproszonych gości ze świata biznesu, kultury, polityki oraz mediów. Wśród zaproszonych gości byli m.in. posłowie do Parlamentu Europejskiego i krajowego, przedstawiciele samorządu wojewódzkiego i miejskiego, przedsiębiorcy, ludzie kultury. Gala współfinansowana była ze środków budżetu samorządu Województwa Śląskiego.