Voltar System Sp. z o.o.

Voltar System Sp. z o.o.

ul. Oświęcimska 82

43-100 Tychy

tel. 32 228 12 04

PON-PT: 7.00 – 15.00

Voltar System Sp. z o.o.

Voltar System Sp. z o.o. jest specjalistycznym przedsiębiorstwem realizującym kompleksowe inwestycje w zakresie wykonawstwa projektów i budowy instalacji elektrycznych, energetycznych i AKPiA. Realizując swoją działalność Spółka osiągnęła wysoką specjalizację w wielu kluczowych branżach przemysłu takich jak:
– górnictwo
– energetyka
– ciepłownictwo
– koksownictwo
– gospodarka wodno-ściekowa
– drogownictwo.

Znaczącym sukcesem Spółki jest pozycja w zakresie wdrażania nowoczesnych technologii w oczyszczalniach ścieków, budowy i modernizacji sieci instalacji dla tuneli komunikacyjnych, budowy i rozbudowy węzłów komunikacyjnych, obiektów użyteczności publicznej, ciągów technologicznych w obiektach przemysłowych.