Informujemy, że po Walnym Zgromadzeniu Członków w dniu 22.06.2015 r. nie nastąpiły zmiany w składzie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Walne Zgromadzenie przyjęło natomiast nowy cennik opłat statutowych, obowiązujący od dnia 23.06.2015 r.