10 kwietnia br. w auli tyskiej Mediateki odbył się I Wiosenny Koncert dla Przedsiębiorców z udziałem solisty Marcina Wyrostka oraz AUKSO Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy pod dyrekcją Marka Mosia. Koncert ten to nowa formuła spotkań przedsiębiorców, poświęcona wsparciu inicjatyw społecznych, przedsięwzięć wymagających wsparcia. 

– Chcielibyśmy zapoczątkować nową tradycję w Okręgowej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Tychach, by na wiosnę koncertem promować aktywne postawy, pomagać osobom będącym w potrzebie. Celem jest również kształtowanie wśród przedsiębiorców wrażliwości społecznej, zasad współistnienia, społecznej odpowiedzialności biznesu. – mówi prezes Izby, Zbigniew Gieleciak.

Tegoroczny Koncert dedykowany był w całości Fundacji Art-Szansa i utworzonemu w jej ramach funduszowi stypendialnemu. Wpływy ze sprzedaży biletów przeznaczone zostaną właśnie na ten cel. Pozwoli to wesprzeć młodych ludzi z pasją i z talentem artystycznym, którzy rozwijają swą wrażliwość w dziedzinach malarstwa, literatury, muzyki.

Koncertowi towarzyszył wernisaż prac wybitnego tyskiego artysty Michała Litkiwa – współzałożyciela Fundacji. Tytuł wystawy „Obudzić wyobraźnię” najlepiej oddaje charakter prac. Obrazy Litkiwa są niejednoznaczne, impulsywne, czasem to zapis przypadku, bardzo często jest to eksperyment, przygoda z kolorem. Jest to swoista prowokacja artystyczna, zmuszająca człowieka do zatrzymania się, zastanowienia i odczytania intencji artysty. Czasem odkrywa się ją od razu. Wówczas okazuje się jak bardzo te obrazy są nam bliskie, bo dotykają spraw ludzkich i tych pokładów ludzkiej natury, odczuć i emocji, które często są ukryte głęboko w nas samych.

Koncert wsparły również takie firmy jak Voltar System, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Bieruniu, Mostostal Warszawa, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA.