1 listopada rozpocznie się nabór wniosków na wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru – budowa lub przebudowa ogólnodostępnych stacji wodoru.

Celem programu jest wsparcie rozwoju infrastruktury do ładownia pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru, aby zmniejszyć liczbę pojazdów emitujących CO2 i NOx, a tym samym poprawić jakość powietrza.

Organizatorem programu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji należy składać, w trybie konkursowym, w okresie 01.11.2022 – 31.01.2023 r.

Wysokość wsparcia

Dofinansowanie w formie dotacji w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych budowy lub przebudowy ogólnodostępnych stacji wodoru do 50%, maksymalnie 20.000.000 zł.

Kto może złożyć wniosek?

  1. Jednostki samorządu terytorialnego.
  2. Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców, którzy posiadają siedzibę lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  3. Spółdzielnie w rozumieniu ustawy Prawo spółdzielcze.
  4. Wspólnoty mieszkaniowe w rozumieniu ustawy o własności lokali.
  5. Rolnicy indywidualni w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Na co można uzyskać wsparcie?

o Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej stacji wodoru.
o Ogólnodostępna stacja wodoru to zespół urządzeń, w tym punkt tankowania wodoru wraz z niezbędną infrastrukturą pomocniczą oraz zbiornikami magazynowymi, służący do tankowania wodoru.

Więcej informacji o naborze: https://www.gov.pl/web/elektromobilnosc/wsparcie-infrastruktury-do-ladowania-pojazdow-elektrycznych-i-infrastruktury-do-tankowania-wodoru

Kontakt w sprawie konkursu

Pytania w sprawie konkursu należy zadawać wyłącznie z wykorzystaniem skrzynki e-mail: infrastruktura.wodor@nfosigw.gov.pl