Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym, dotyczącym wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych, organizowanym przez Okręgową Izbę Przemysłowo-Handlową w Tychach.

Spotkanie odbędzie się w dniu 9 października 2019 r. (środa) w godzinach 10:00 – 13:00 w sali konferencyjnej Hotelu Tychy Prime (Tychy, al. Jana Pawła II 10).

Spotkanie adresowane jest w pierwszej kolejności do osób decyzyjnych w przedsiębiorstwach i organizacjach, w szczególności do osób zarządzających dużymi lub średnimi przedsiębiorstwami (prezesi i członkowie zarządu), osób pracujących w obszarach: HR, kadry i płace, finanse, księgowość.

Ogólny pan spotkania:

10:00 – 12:30 Prezentacja informacji nt. PPK
12:30 – 13:30 Lunch (restauracja Piano)

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 4 października br (mailowo lub telefonicznie 32 327 72 77).

Szczegółowy plan spotkania:

1.Informacje ogólne nt. PPK

·       Podstawowe informacje o PKO TFI, Pracowniczy plan kapitałowy (PPK)
·       Harmonogram obowiązywania PPK, Obowiązki pracodawcy wynikające z ustawy o PPK
·       Wsparcie PKOTFI w procesie utworzenia PPK , Fundusz PKO emerytura – SFIO
·       Koszty prowadzenia PPK w PKO TFI doświadczenia w zarządzaniu funduszem cyklu życia
·       Podsumowanie

2. Jak wdrożyć PPK w firmie?

·       Aplikacja iPPK, przygotowanie listy pracowników do rejestracji PPK
·       Komunikacja o PPK do pracowników przygotowywana przez pracodawcę
·       Rejestracja pracowników w aplikacji iPPK
·       Wygenerowanie umowy o prowadzenie PPK
·       Terminy rejestracji pierwszych oraz nowych pracowników do PPK
·       Rezygnacja z PPK, rodzaje wpłat na PPK
·       Przygotowanie systemu kadrowo-płacowego do obsługi PPK
·       Naliczanie wpłat na PPK, korekty dotyczące rozliczania wpłat na PPK
·       Koniec zatrudnienia
·       Ponowne odprowadzanie wpłat za pracowników, którzy zrezygnowali z PPK
·       Dyspozycje pracowników przyjmowane przez pracodawcę lub bez pośrednictwa pracodawcy

Partnerami spotkania są PKO Bank Polski SA oraz firma Invenio.