Szanowni  Państwo!

Parlament Unii Europejskiej i Rada Unii Europejskiej uchwaliły: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które zostało ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (4.5.2016).

W związku z powyższym od 25 maja 2018 r. będą obowiązywać nowe i bardzo restrykcyjne przepisy rangi ustawodawczej w obszarze ochrony danych osobowych. Warto zapoznać się z tymi przepisami.

Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach wychodząc naprzeciw przedsiębiorcom, będzie w roku 2017 prowadzić szkolenia i doradztwo w tym zakresie. Pierwsze spotkanie dotyczące tego tematu odbędzie się już 28 listopada br. o godz. 9:00 w siedzibie Izby. Dla członków Izby wstęp bezpłatny.

Zmiany wymagają nie tylko nakładów finansowych, ale i czasu. Uprzedzamy Państwa, że nie da się ich wprowadzić w krótkim czasie i warto przeznaczyć na to rok 2017.

Nowe przepisy opierają się na analizie ryzyka w obszarze ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. OIPH w Tychach posiada w swoich szeregach fachowców z tej właśnie branży i dlatego występuje do Państwa z ww. propozycją pomocy merytorycznej.

W związku z koniecznością budżetowania kosztów na kolejny rok, proponujemy Państwu wzięcie ww. informacji pod uwagę i ujęcie ich w Państwa planach budżetowych na rok 2017.