Przedłużenie naboru do projektu

Informujemy, że nabór wniosków aplikacyjnych do projektu został przedłużony do:

bezterminowo do wyczerpania wolnych miejsc.

Obecna ilość wolnych miejsc: 12 (1 grupa projektowa).

Dokumenty aplikacyjne nie uległy zmianie:

Pozostała dokumentacja wraz z regulaminami projektu dostępna jest poniżej.

Prosimy również o dołączenie do Formularza kopii ostatniego świadectwa pracy lub innych dokumentów potwierdzających utratę zatrudnienia po 1 marca 2020 r.

Przedłużenie naboru do projektu

Informujemy, że nabór wniosków aplikacyjnych do projektu [33 dotacje / 3 grupy] został przedłużony do

30 września 2021 roku.

Dokumenty aplikacyjne nie uległy zmianie:

Pozostała dokumentacja wraz z regulaminami projektu dostępna jest poniżej.

Prosimy również o dołączenie do Formularza kopii ostatniego świadectwa pracy lub innych dokumentów potwierdzających utratę zatrudnienia po 1 marca 2020 r.

Przedłużenie naboru do projektu

Informujemy, że nabór wniosków aplikacyjnych do projektu [38 dotacji / 4 grupy] został przedłużony do

30 czerwca 2021 roku.

Dokumenty aplikacyjne nie uległy zmianie:

Pozostała dokumentacja wraz z regulaminami projektu dostępna jest poniżej.

Rozpoczęcie naboru do projektu

Szukasz środków na założenie własnej firmy? Zapraszamy do udziału w projekcie! Nabór wniosków aplikacyjnych do projektu trwa

od 25 maja do 11 czerwca 2021 roku.

Dokumenty aplikacyjne obejmują Formularz wraz z 3 oświadczeniami (pozostałe dokumenty są tylko do wglądu):

Przed złożeniem formularza prosimy o zapoznanie się z regulaminem projektu.

Załączniki i regulaminy projektu:

Po podpisaniu umowy:

Informujemy, że:

 • Subregion Centralny – obejmuje miasta na prawach powiatu: Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze; powiaty: będziński, bieruńsko-lędziński, gliwicki, lubliniecki, mikołowski, pszczyński, tarnogórski, zawierciański.
 • Miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze – to Będzin, Bielsko-Biała, Bieruń, Bytom, Chorzów, Cieszyn, Czechowice-Dziedzice, Czeladź, Czerwionka-Leszczyny, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Jaworzno, Knurów, Lubliniec, Łaziska Górne, Mikołów, Mysłowice, Myszków, Orzesze, Piekary Śląskie, Pszczyna, Racibórz, Ruda Śląska, Rybnik, Rydułtowy, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Tychy, Wodzisław Śląski, Zabrze, Zawiercie, Żory, Żywiec.

Masz pomysł na własny biznes?

Zyskaj dotację na założenie własnej działalności gospodarczej

W ramach projektu oferujemy:

 • bezzwrotną dotację na uruchomienie działalności gospodarczej – 23 050,00 zł
 • wsparcie pomostowe na pokrycie niezbędnych opłat wypłacane miesięcznie w wysokości 2600,00 zł przez okres pierwszych 6 miesięcy funkcjonowania firmy
 • kompleksowe bezpłatne szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Projekt skierowany jest do 50 osób, które spełniają łącznie następujące kryteria:

 • są osobami w wieku od 18 do 29 roku życia
 • zamieszkują na terenie subregionu centralnego województwa śląskiego
  (w rozumieniu Kodeksu cywilnego)
 • są osobami z wykształceniem minimum gimnazjalnym
 • są osobami posiadającymi status z kategorii NEET (tj. nie pracują, nie uczą się, nie szkolą)
 • pozostają bez zatrudnienia (tj. są bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu lub szkoleniu lub są bezrobotne, niezarejestrowane w ewidencji Urzędu Pracy)
 • są osobami dotkniętymi negatywnymi skutkami pandemii COVID-19 (tj. są osobami, które w wyniku pandemii COVID-19, w okresie od 1 marca 2020 r. do dnia poprzedzającego rozpoczęcie udziału w projekcie, utraciły zatrudnienie i do dnia rozpoczęcia udziału w projekcie pozostawały poza rynkiem pracy)
 • są osobami planującymi rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej w ramach projektu

Informacja o finansowaniu

Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach (Partner Projektu) wraz z Business Center 1 Sp. z o.o. (Lider) realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich “Młodzież na START! 2021”.

Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia 50 osób [28 K, 22 M] pozostających bez pracy, w wieku 18-29 lat, które zostały dotknięte negatywnymi skutkami pandemii COVID-19, tj. utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r., w tym w szczególności osób bezrobotnych nieprzebywających w ewidencji urzędów pracy oraz osób biernych zawodowo należących do grupy NEET z obszaru subregionu centralnego województwa śląskiego w okresie od 01.04.2021 do 30.11.2022. Efekt końcowy: 50 osób, które podejmie działalność gospodarczą w ramach projektu.

Wartość projektu: 2 442 995,60 zł.

W tym dofinansowanie projektu z UE: 2 417 470,82 zł.