alan.tychy.pl

Agencja Ochrony Mienia
i Usług Detektywistycznych ALAN

ul. Budowlanych 35

43-100 Tychy,

tel. 32 219 25 57, 32 219 25 58

www.alan.tychy.pl

Świadczymy następujące usługi:
• ochrona osób;
• ochrona mienia i obiektów, w tym: przedsiębiorstw i zakładów przemysłowych, placówek handlowych i innych,
• ochrona osób
• konwojowanie pieniędzy i przesyłek wartościowych, inkaso i usługi kurierskie;
• montaż instalacji alarmowej, pożarowej i sygnalizacyjnej, a także zabezpieczenia instalacji gazowej;
• zabezpieczenie i ochrona techniczna antynapadowa;
• całodobowe monitorowanie obiektów na bazie własnego Centrum Monitorowania Alarmów z udziałem Grup Interwencyjnych;
• satelitarny system monitorowania i lokalizacji trasy przejazdów pojazdów przy wykorzystaniu systemu nawigacji satelitarnej – GPS;
• usługi detektywistyczne w pełnym zakresie;
• badanie wiarygodności firm i kontrahentów;
• zabezpieczanie imprez masowych: sportowych, rozrywkowych i innych;

Firma istnieje od 1992 r.