Magazyn Przedsiębiorczości i Integracji Regionalnej IMPULS wydawany przez Izbę od 2005 r.
Ostatni, dwa jubileuszowe numery wydano w styczniu i czerwcu 2022 r.:

 

Pobierz archiwalne wydania Magazynu IMPULS w formacie pdf:

nr 9 / 2015: nr 10 / 2016: nr 11 / 2017: nr 12 / 2018:
magazyn Impuls
nr 5 / 2010: nr 6 / 2012: nr 7 / 2013: nr 8 / 2014:
Impuls_5_2010 Impuls_6_2012x Impuls_7_2013 Impuls_8_2014
nr 1 / 2005: nr 2 / 2005: nr 3 / 2006: nr 4 / 2007:
Impuls_1_2005 Impuls_2_2005 Impuls_3_2006 Impuls_4_2007