Doradztwo w zakresie przygotowania biznesplanu

Usługa kierowana jest do osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczych / przedsiębiorców planujących rozwój inwestycyjny własnej firmy.

Usługa prowadzona jest w formie konsultacji indywidualnych.

Usługa doradcza w zakresie przygotowania biznes planu może obejmować, w zależności od zdiagnozowanych potrzeb:
– doradztwo przy opracowaniu analizy inwestycji i spełnienia warunków wymaganych odrębnymi przepisami
– doradztwo przy opracowywaniu charakterystyki przedsiębiorstwa (historia, zakres działalności, doświadczenie, zasoby
materialne, zasoby ludzkie.
– doradztwo przy opracowywaniu polityki cenowej oraz metod sprzedaży
– doradztwo przy opracowywaniu analizy konkurencji oraz uzyskanie przewagi nad konkurencją
– doradztwo podczas analizy SWOT
– doradztwo przy opracowywaniu strategi marketingowej przedsiębiorstwa
– doradztwo podczas prognozy finansowej inwestycji
– doradztwo przy opracowywaniu analizy ryzyka inwestycji.

Czas: w zależności od potrzeb. Spotkanie z doradcą: od 1 h do 4 h na każdy segment.

Miejsce: 43-100 Tychy, ul. Grota Roweckiego 42. Możliwość organizacji doradztwa w formie zamkniętej dla danego zakładu pracy. Możliwość realizacji usług w formie zdalnej.

Wstępne wymagania: brak.

Cena: 200 zł netto / h.

Efekty usługi: Podczas usługi doradczej uczestnik zyskuje praktyczną wiedzę dotyczącą analizy opłacalności inwestycji oraz jej
atrakcyjności rynkowej. Uczestnik zostanie wyposażony w praktyczne umiejętności obiektywnej analizy zasobów przedsiębiorstwa oraz analizy wielopłaszczyznowej dotyczącej rynku oraz nowych rynków. Nabyta wiedza przełoży się na skuteczne zaplanowanie
strategii i taktyki przedsiębiorstwa.

Usługę realizuję specjaliści z zakresu wdrażania inwestycji z kilkunastoletnim stażem zawodowym.