Aktualizacja z dnia 24.01.2022:

Szanowni Państwo,

Z uwagi na aktualną, pogarszającą się sytuację pandemiczną covid-19 pragniemy poinformować o przesunięciu terminu organizacji Gali Integratorów 25-lecia OIPH w Tychach, która miała się odbyć w dniu 28 stycznia 2022 r. w tyskiej Mediatece.

Poinformujemy Państwa o nowym terminie Gali w odrębnym zaproszeniu.

Z wyrazami szacunku,

Zbigniew Gieleciak
Prezes Zarządu OIPH w Tychach

Treść artykułu

Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach, wraz z Prezydentem Miasta Tychy, organizuje w dniu 28 stycznia 2022 r. uroczystą, Jubileuszową Galę Integratorów w ramach obchodów 25-lecia działalności OIPH.

Podczas uroczystości wręczone zostaną m.in. statuetki Integratorów 25-lecia Izby. Wyróżnione zostaną osoby oraz instytucje, które w minionym 25-leciu działalności Izby wniosły największy wkład w integrację środowiska lokalnego wokół spraw istotnych i znaczących zarówno dla przedsiębiorców, jak i lokalnej społeczności.

W uroczystości przewiduje się udział ok. 300 gości, w tym przedstawicieli władz samorządowych, wojewódzkich, posłów, eurodeputowanych, prezesów izb gospodarczych, jak również przedstawicieli biznesu województwa śląskiego, w tym największych firm tyskich i regionalnych.

Styczniowa Gala rozpocznie obchody roku jubileuszowego 25-lecia działalności Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach.

Patronat Honorowy nad Galą objął Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski oraz Prezydent Miasta Tychy Andrzej Dziuba.

Wstęp wyłącznie za okazaniem zaproszenia.

Gala odbędzie się zgodnie z aktualnymi wymaganiami i rygorami sanitarnymi dotyczącymi COVID-19.