Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach zorganizowała w dniu 20 kwietnia 2022 r. w tyskiej Mediatece Konferencję pod hasłem „Bezpieczeństwo i transformacja energetyczna Polski i Unii Europejskiej. Kierunki, wyzwania, ryzyka, niezbędne działania”. Wśród prelegentów znalazł się m.in. Wiceminister Klimatu i Środowiska i Pełnomocnik Rządu ds. odnawialnych źródeł energii Ireneusz Zyska, Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski, Prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej dr Janusz Michałek.

W swoim wystąpieniu otwierającym konferencję prezes OIPH Zbigniew Gieleciak przybliżył kamienie milowe rewolucji przemysłowej. Pierwszym z prelegentów, który zabrał głos, był Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski. Przypomniał jak wyglądała transformacja w Tychach sprzed 20 laty. – Proces odejścia od węgla jest wieloaspektowy i przed 24 lutego wydawał łatwiejszy. Dziś jawi się jako bardzo trudny. Jestem ogromnym orędownikiem rozwiązań ekologicznych i nisko emisyjnych. Niestety, odnawialne źródła, póki co, nie są w stanie wypełnić naszego zapotrzebowania energetycznego na pełny rok.  Jesteśmy regionem najmniej nasłonecznionym. Przyglądamy się nowoczesnym rozwiązaniom, ale nie jesteśmy w stanie zrezygnować z węgla z dnia na dzień i nie będziemy ograniczać zdolności konkurencyjnych polskich i śląskich przedsiębiorstw. Czynnik kosztowy energii jest tutaj kluczowy – mówił Jakub Chełstowski.

O sytuacji na wschodniej granicy Polski wspomniał również Ireneusz Zyska wiceminister Klimatu i Środowiska oraz pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii. Zaznaczył jak ważna jest suwerenność energetyczna naszego kraju, która powinna zyskać rangę doktryny państwowej, a zatem być realizowana poza podziałami partyjnymi i bez względu na to, kto aktualnie sprawuje władzę.

Sytuację i specyfikację energetyki w Tychach przybliżył gospodarz konferencji, prezes OIPH oraz RCGW Zbigniew Gieleciak. Wspomniał o tyskich producentach, którzy produkują magazyny energii, ładowarki oraz ogniwa fotowoltaiczne. – Bioenergia to kolejny segment energii przyszłości. Są tu dzisiaj z nami osoby z prezydium rady Tyskiego Klastra Energii. Nasz główny ce to rozwój energetyki opartej o odnawialne źródła energii. Dążymy do samowystarczalności energetycznej, poprawy jakości środowiska naturalnego oraz realizacji transformacji energetycznej mieszkańców.

Głos na Konferencji zabrali również dr Janusz Michałek (KSSE), Jan Bondaruk (GIG Instytut Badawczy), Henryk Borczyk ( GZM), dr inż. Bartosz Krysta (Veolia Energy).

Sesje tematyczne konferencji obejmowały:

 1. 9:15 Bezpieczeństwo i transformacja energetyczna Polski i Unii Europejskiej, w świetle dynamicznie zachodzących zmian klimatycznych, gospodarczych i politycznych.

a) Jadwiga Wiśniewska, Posłanka do Parlamentu Europejskiego „Bezpieczeństwo i kierunki transformacji energetycznej”,

b) Jakub Chełstowski, Marszałek Województwa Śląskiego – „Wsparcie finansowe dla transformacji energetycznej środkami krajowymi, unijnymi i regionalnymi”,

c) Ireneusz Zyska, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii – „Energetyka rozproszona – kierunki zmian”,

d) dr Janusz Michałek, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., Prezes Zarządu – „Niezależność i samowystarczalność energetyczna w aspekcie nowoczesnych miejsc pracy w regionie”.

 1. 10:45 Zielony Ład, zielone inwestycje i dekarbonizacja gospodarki.

a) dr inż. Jan Bondaruk, Główny Instytut Górnictwa – „Europejski Zielony Ład szansą rozwoju gospodarki”,

b) Henryk Borczyk, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Wiceprzewodniczący Zarządu – „Zielona transformacja transportu publicznego”,

c) dr inż. Bartosz Krysta, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Handlu Veolia Energy Contracting Poland Sp. z o.o., Członek Zarządu Veolia Energia Warszawa SA – „Dekarbonizacja systemów energetycznych”,

d) Robert Żmuda, SBB Energy, Wiceprezes Zarządu – „Wodór alternatywą dla węgla?”

 1. 12:00 Gospodarka obiegu zamkniętego i energetyka rozproszona jako ważny element budowy lokalnego bezpieczeństwa energetycznego.

a) Zbigniew Gieleciak, RCGW S.A., Prezes Zarządu – „Bioenergia jako multienergia przyszłości”,

b) Marek Mrówczyński, Instalmedia, Prezes Zarządu – „ZOE nowoczesny odzysk energii z odpadów”,

c) Jan Pasamonik, Stanisław Rosa, Jacek Jawor – „Tyski Klaster Energii przykładem lokalnej implementacji transformacji energetycznej. Ładowarki i magazyny energii”.

Partnerzy Konferencji:

 • Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
 • INTER-CAR Silesia – autoryzowany dealer Mercedes Benz
 • Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA
 • Tyski Klaster Energii

Sponsorzy Konferencji:

 • Veolia Energy Contracting Poland Sp. z o.o.
 • SBB Energy S.A.
 • Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
 • Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego ROSA
 • Social Media London Style

Patronat honorowy nad Konferencją objął:

 • Marszałek Województwa Śląskiego pan Jakub Chełstowski
 • Prezydent Miasta Tychy pan Andrzej Dziuba
 • Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Patronat prasowy nad Konferencją objął:

 • Dziennik Zachodni
 • Miesięcznik Strefa Biznesu
 • Miesięcznik Europerspektywy
 • Tygodnik Twoje Tychy.

Galeria z Konferencji: