Tyski Lider Przedsiębiorczości, 07.06.2013r.Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach jest samorządem gospodarczym od ponad 25 lat wspierającym i integrującym zarówno lokalnych, jak i regionalnych przedsiębiorców działających na terenie Śląska. Skupia ok. 200 firm, zatrudniających łącznie ponad 6 tysięcy osób. Do Izby należą w większości małe i średnie firmy, głównie z sektora budownictwa, usług motoryzacyjnych oraz przemysłu, ale nie tylko, również duże firmy i zakłady komunalne.

OIPH będąc członkiem Krajowej Izby Gospodarczej, współuczestniczy w tworzeniu ogólnopolskiej sieci KIGNET – izbowego systemu wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Izba posiada również akredytację Wojewódzkiego Urzędu Pracy na prowadzenie usług szkoleniowych. Decyzją Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych została wpisana na listę organizacji uprawnionych do składania odwołań w postępowaniach związanych z udzielaniem zamówień publicznych.

Izba współpracuje z licznymi instytucjami lokalnymi i regionalnymi, m.in. Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, Śląskim Centrum Przedsiębiorczości, Górnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego, Funduszem Górnośląskim, urzędami miast, wojewódzkimi i powiatowymi urzędami pracy oraz innymi instytucjami rynku pracy.

1093013_34Do najważniejszych imprez organizowanych corocznie przez OIPH należą Noworoczne Spotkanie Przedsiębiorców (styczeń), Tyski Lider Przedsiębiorczości (czerwiec) oraz liczne konferencje i seminaria. Izba patronuje również majowym Tyskim Targom Budownictwa i Przedsiębiorczości.

Izba organizuje szereg imprez oraz szkoleń mających na celu podniesienie konkurencyjności lokalnych firm, przygotowanie ich do działania na wspólnym rynku europejskim oraz pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych. W ramach bieżącej działalności Izby firmy członkowskie korzystają z bezpłatnych usług informacyjnych oraz doradczych, m.in. z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz zagadnień prawa podatkowego.

W ubiegłych latach Izba podjęła szereg działań związanych z rozwojem współpracy międzynarodowej, zarówno na poziomie instytucji, jak i przedsiębiorstw. Szczególnie prężnie przebiega współpraca Izby z firmami ze Szwecji oraz Czech i Słowacji.

Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.24/00062/2008. Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą trenerską.

W ramach podstawowej działalności Izba prowadzi liczne szkolenia, seminaria, spotkania informacyjne. Zajmuje się również doradztwem, coachingiem, mentoringiem dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób bezrobotnych i niepracujących. Prowadzi cykliczne bezpłatne konsultacje z zakresu aplikowania o środki unijne ze specjalistami Punktu Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Misją OIPH jest dostarczanie naszym klientom wiedzy na jak najwyższym poziomie i aktywnie wspieranie ich rozwoju. Dążymy do najlepszych rezultatów w zakresie oferowanych usług szkoleniowych. Doskonałość oznacza dla nas zapewnienie wysokiej jakości merytorycznej prowadzonych szkoleń i usług doradczych, komfortu realizowanych usług, wykorzystania najnowszej wiedzy w trakcie szkoleń, zagwarantowanie obsługi klienta na najwyższym poziomie. Działamy na rzecz ciągłego rozwoju kompetencji i kwalifikacji zawodowych naszych klientów poprzez realizację usług szkoleniowych, doradczych, mentoringowych, informacyjnych i coachingowych.

Wizją Izby jest wzrost rozpoznawalności i umacnianie pozycji na rynku usług edukacyjnych w zakresie prowadzonej działalności doradczo-szkoleniowej. Izba kojarzona z wysoką jakością, profesjonalizmem, uczciwością, partnerstwem, wysokim standardem usług.

Nasze wartości:

 • dopasowanie do potrzeb klienta, dbałość o klienta;
 • wysoka jakość usług;
 • rzetelność świadczonych usług;
 • rozwój poprzez ciągłe doskonalenie kompetencji i umiejętności zespołu;
 • odwaga w realizacji wyzwań.

Cel i kierunek działania firmy:

 • ciągły rozwój pracowników, kadry trenerskiej, uczestników zajęć;
 • odpowiadanie na potrzeby klienta, rozszerzanie oferty;
 • innowacyjność – ciągłe ulepszenie naszych usług;
 • obsługę klienta na najwyższym poziomie;
 • satysfakcja klientów;
 • satysfakcja pracowników.

Nasze atuty:

 • posiadamy kadrę doświadczonych trenerów z kilkunastoletnim stażem;
 • zapewniamy konsultacje i opiekę po szkoleniu;
 • szkolenia odbywają się w klimatyzowanych salach szkoleniowych;
 • zapewniamy dostęp dla osób z niepełnosprawnościami (windy, podjazdy, elastyczny plan zajęć);
 • średnia ocena z ankiet poszkoleniowych wynosi 4,7 na 5;
 • podczas naszych szkoleń gwarantujemy atmosferę sprzyjającą nabywaniu kompetencji zawodowych;
 • zapewniamy obsługę klienta na najwyższym poziomie.