Tyski Lider Przedsiębiorczości, 07.06.2013r.Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach jest samorządem gospodarczym od blisko 25 lat wspierającym i integrującym zarówno lokalnych, jak i regionalnych przedsiębiorców działających na terenie Śląska. Skupia ok. 200 firm, zatrudniających łącznie ponad 6 tysięcy osób. Do Izby należą w większości małe i średnie firmy, głównie z sektora budownictwa, usług motoryzacyjnych oraz przemysłu, ale nie tylko, również duże firmy i zakłady komunalne.

OIPH będąc członkiem Krajowej Izby Gospodarczej, współuczestniczy w tworzeniu ogólnopolskiej sieci KIGNET – izbowego systemu wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Izba posiada również akredytację Wojewódzkiego Urzędu Pracy na prowadzenie usług szkoleniowych. Decyzją Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych została wpisana na listę organizacji uprawnionych do składania odwołań w postępowaniach związanych z udzielaniem zamówień publicznych.

Izba współpracuje z licznymi instytucjami lokalnymi i regionalnymi, m.in. Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, Śląskim Centrum Przedsiębiorczości, Górnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego, Funduszem Górnośląskim, urzędami miast oraz instytucjami rynku pracy.

1093013_34Do najważniejszych imprez organizowanych corocznie przez OIPH należą Noworoczne Spotkanie Przedsiębiorców (styczeń), Tyski Lider Przedsiębiorczości (czerwiec) oraz liczne konferencje i seminaria. Izba patronuje również majowym Tyskim Targom Budownictwa i Przedsiębiorczości.

Izba organizuje szereg imprez oraz szkoleń mających na celu podniesienie konkurencyjności lokalnych firm, przygotowanie ich do działania na wspólnym rynku europejskim oraz pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych. W ramach bieżącej działalności Izby firmy członkowskie korzystają z bezpłatnych usług informacyjnych oraz doradczych, m.in. z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz zagadnień prawa podatkowego.

W ubiegłych latach Izba podjęła szereg działań związanych z rozwojem współpracy międzynarodowej, zarówno na poziomie instytucji, jak i przedsiębiorstw. Szczególnie prężnie przebiega współpraca Izby z firmami ze Szwecji oraz Czech i Słowacji.