Usługa szkoleniowa: kurs języka angielskiego – poziom C1

Szkolenie bardzo ciekawe. Forma prowadzenia zajęć jak najbardziej skuteczna i trafiająca do uczestników. Bogata wiedza i duże zaangażowanie prowadzącego, dobrze dobrane materiały szkoleniowe i pozytywny wynik egzaminu zewnętrznego. Polecam!

Agnieszka Walczak, projekt IWS, luty 2022

Usługa szkoleniowa: kurs języka angielskiego – poziom B2

Usługa szkoleniowa została wykonana na wysokim poziomie. Pozytywnie oceniam sposób prowadzenia zajęć, wysokie kompetencje, materiały szkoleniowe, komunikatywność, sposób przekazywania wiedzy przez prowadzącego. Dzięki uczestniczeniu w szkoleniu udało mi się podnieść moje umiejętności językowe. W kolejnych tygodniach zdałem egzamin na poziomie B2 🙂

uczestnik zajęć, projekt ŚAK, październik 2021

Usługa szkoleniowa: kurs języka angielskiego – poziom B2

Szkolenie zostało zorganizowane zgodnie z moimi oczekiwaniami. Nie mam zastrzeżeń zarówno do kwestii merytorycznych, jak i organizacyjnych szkolenia. Lektor wykazał się pełnym profesjonalizmem, a szkolenie pozwoliło mi na szybkie i dokładne zdobycie umiejętności językowych.

uczestnik zajęć, projekt ŚAK, październik 2021

Usługa doradcza: wsparcie w zakresie technicznego opracowania biznesplanu

Uzyskane wsparcie w ramach projektu pozwoliło mi na złożenie profesjonalnie przygotowanego biznesplanu, dotyczącego planowanej działalności gospodarczej. Osoba prowadząca, pani Joanna, bardzo kompetentna i zaangażowana. Dziękuję za możliwość uzyskania dotacji na otwarcie własnej firmy!

uczestnik zajęć, projekt BAD, lipiec 2021