W dniu 24 listopada br. odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu „Śniadanie z HR” zorganizowane przez Okręgową Izbę Przemysłowo-Handlową w Tychach. Partnerem spotkania była Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Krystyna Kornas oraz mec. Jakub Sawicki przedstawili najistotniejsze zagadnienia związane z wdrożeniem dyrektywy Work-Life Balance do polskiego Kodeksu Pracy.

Poza częścią merytoryczną był również czas na śniadanie, networking oraz wymianę doświadczeń.

Dziękujemy wszystkim przedsiębiorcom za tak liczny udział a Hotel Stara Poczta Tychy za organizację śniadania.