Serdecznie zapraszamy Państwa na seminarium „Środki pomocowe UE na lata 2021-27. Nowe otwarcie dla przedsiębiorców” organizowane przez Okręgową Izbę Przemysłowo-Handlową w Tychach wspólnie z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną SA. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Śląskiego pan Jakub Chełstowski.

Spotkanie będzie miało charakter informacyjny. Jego celem jest zaznajomienie lokalnych i regionalnych przedsiębiorców nt. nowych możliwości pozyskania funduszy UE  m.in. na cele rozwojowe i inwestycyjne. W jakich obszarach będą dystrybuowane środki, dla kogo, na jakie cele, w jakiej wysokości, jakie kryteria będą wymagane?

Osoby zainteresowane udziałem, z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o potwierdzenie udziału w seminarium do dnia 22.03.2023 r. telefonicznie: 32 327 72 77 kom. 796 596 106 lub na adres e-mail biura zarządu Izby: izba@izba.tychy.pl.

AGENDA SPOTKANIA:

Termin: 29 marca 2023, godz. 10.00-12.30
Miejsce: sala konferencyjna galerii StrefART (KSSE), 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 2
Organizatorzy: OIPH w Tychach, KSSE SA

ok. 10:00 – 10:05 –  przywitanie Gości, uroczyste otwarcie Seminarium przez Marszałka Województwa Śląskiego oraz prezesa OIPH w Tychach
ok. 10:05 – 10:30 PANEL I  – wystąpienie przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, omówienie możliwości inwestycyjnych i planowanych alokacji środków dla Województwa Śląskiego
ok. 10:30 – 11:30 PANEL II – wystąpienie przedstawicieli Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości SA, przedstawienie oferty SCP dla przedsiębiorców w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-27
ok. 11:30 – 12:00 PANEL III  – wystąpienie przedstawicieli Funduszu Górnośląskiego SA, przedstawienie oferty FG dla przedsiębiorców
ok. 12:00 – 12:30 Dyskusja, pytania do prowadzących
ok. 12:30 Poczęstunek, rozmowy kuluarowe, zakończenie spotkania.