W dniu 29 marca 2023 r. odbyło się seminarium „Środki pomocowe UE na lata 2021-27. Nowe otwarcie dla przedsiębiorców” organizowane przez Okręgową Izbę Przemysłowo-Handlową w Tychach wspólnie z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną SA. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Śląskiego pan Jakub Chełstowski.

Spotkanie miało charakter informacyjny. Jego celem było zaznajomienie lokalnych i regionalnych przedsiębiorców nt. nowych możliwości pozyskania funduszy UE  m.in. na cele rozwojowe i inwestycyjne. W jakich obszarach będą dystrybuowane środki, dla kogo, na jakie cele, w jakiej wysokości, jakie kryteria będą wymagane?

AGENDA SPOTKANIA:

ok. 10:00 – 10:05 –  przywitanie Gości, uroczyste otwarcie Seminarium przez Marszałka Województwa Śląskiego oraz prezesa OIPH w Tychach
ok. 10:05 – 10:30 PANEL I  – wystąpienie przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, omówienie możliwości inwestycyjnych i planowanych alokacji środków dla Województwa Śląskiego
ok. 10:30 – 11:30 PANEL II – wystąpienie przedstawicieli Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości SA, przedstawienie oferty SCP dla przedsiębiorców w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-27
ok. 11:30 – 12:00 PANEL III  – wystąpienie przedstawicieli Funduszu Górnośląskiego SA, przedstawienie oferty FG dla przedsiębiorców
ok. 12:00 – 12:30 Dyskusja, pytania do prowadzących
ok. 12:30 Poczęstunek, rozmowy kuluarowe, zakończenie spotkania.

GALERIA: