Adres: Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa
w Tychach
ul. Grota Roweckiego 42, pok. 331
43-100 Tychy, woj. śląskie
 
Telefon / fax: +48 32 327 72 77, +48 32 327 73 77
Mobile: +48 796 596 106
E-mail: izba @ izba.tychy.pl
NIP: 646-21-29-955
REGON: 273380666; 243088133
 
Konta bankowe: ING Bank Śląski S.A.:
07 1050 1399 1000 0023 0717 3670
13 1050 1399 1000 0022 9374 8956
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2558.3896442582113!2d18.987608216157582!3d50.1164303794307!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0xcbacc84240ce8cf6!2sOkr%C4%99gowa+Izba+Przemys%C5%82owo-Handlowa+w+Tychach!5e0!3m2!1spl!2spl!4v1551945905120" width="900" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>