Adres: Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa
w Tychach
ul. Grota Roweckiego 42, pok. 331
43-100 Tychy, woj. śląskie
 
Telefon / fax: +48 32 327 72 77, +48 32 327 73 77
Mobile: +48 796 596 106
E-mail: izba @ izba.tychy.pl
NIP: 646-21-29-955
REGON: 273380666; 243088133
 
Konta bankowe: ING Bank Śląski S.A.:
07 1050 1399 1000 0023 0717 3670
13 1050 1399 1000 0022 9374 8956