bc1.pl

BUSINESS CENTER 1 Anna Kępka

ul. Staromiejska 2/7

40-013 Katowice

tel. 32 781 50 70

PON-PT: 9.00 – 17.00

www.bc1.pl

Business Center 1 powstała w Katowicach, w 2002 roku jako ośrodek szkoleniowo-doradczy oparty wyłącznie na kapitale krajowym. Już w drugim roku działalności firma uzyskała akceptację Śląskiego Kuratorium ds. Oświaty i Wychowania i od tego czasu działa jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego. Ramowe podstawy naszych działań wyznacza Ustawa o systemie oświaty. Posiadamy również uprawnienia do przeprowadzania szkoleń dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Stosowny rejestr prowadzi Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

W 2005 roku przeszliśmy pomyślnie wewnętrzny i zewnętrzny audyt weryfikujący nasze działania związane ze szkoleniami i doradztwem i otrzymaliśmy certyfikat potwierdzający stosowne normy PN-EN ISO 9001:2008 wystawiony przez firmę TUV Rheinland w zakresie realizowania usług szkoleniowych i doradczych.

W latach 2005-2008 firma samodzielnie zrealizowała 4 duże projekty szkoleniowe dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach SPO RZL.

Od 2009 roku zrealizowano kolejnych 6 projektów szkoleniowych dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach PO KL.

Aktualnie realizowane są 3 projekty w ramach działania 9.6.2 (PO KL).