Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa OSKARD

ul. H. Dąbrowskiego 39

43-100 Tychy

tel. (32) 32 32 114

PON: 7.00 – 17.00; WT-CZW: 7.00 – 15.00; PT: 7.00 – 13.00

http://www.oskard.tychy.pl

Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa „OSKARD” rozpoczęła działalność pod tą nazwą od dnia 1 stycznia 1976 r., ale historyczną datą jej powstania jest dzień 9 września 1958 r. Została utworzona w wyniku połączenia i przekształcenia Tyskiej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tychach, powołanej do życia w dniu 9 września 1958 r. oraz Powiatowej Spółdzielni Mieszkaniowej „OSKARD”, powołanej w sierpniu 1959 r.

TSM „OSKARD”, jako największa spółdzielnia mieszkaniowa w Tychach i zaliczana do spółdzielni dużych w kraju, zarządza 216 budynkami mieszkalnymi, w których znajduje się 14.078 lokali mieszkalnych o powierzchni ponad 679 tys. m2. W zasobach Spółdzielni znajduje się ponadto 786 garaży i miejsc postojowych o powierzchni ponad 12 tys. m2, 430 lokali użytkowych o powierzchni ponad 37 tys. m2 oraz 32 pawilony wolnostojące. Plany remontowo – inwestycyjne Spółdzielni zakładają przede wszystkim zachowanie i poprawę stanu technicznego budynków i ich otoczenia, obniżenie kosztów zużycia energii cieplnej i elektrycznej, poprawę bezpieczeństwa i standardu zamieszkiwania.

Spółdzielnia posiada w swoich strukturach własny Zakład Remontowo – Budowlany, który świadczy usługi w zakresie konserwacji i remontów, robót ogólnobudowlanych, termomodernizacyjnych, malarskich, brukarskich i usług transportowych.

Spółdzielnię wyróżnia prowadzona na szeroką skalę działalność społeczno – kulturalna poprzez Spółdzielczy Dom Kultury „Tęcza” oraz 5 klubów osiedlowych wraz z modelarnią, place zabaw (61), siłownie zewnętrzne (6), boiska rekreacyjne (4), które w całości utrzymywane są przez Spółdzielnię. W ramach tej działalności oferowane są mieszkańcom różne formy zaspokajania ich zainteresowań kulturalnych, artystycznych, sportowych, turystycznych, także rozrywki. Organizowane są m.in. wystawy prac artystycznych, spektakle teatralne, wieczory poetyckie.

Wychodząc naprzeciw współczesnym formom komunikacji, Spółdzielnia prowadzi nowoczesną witrynę internetową oraz przygotowuje co miesiąc własną gazetę w nakładzie 15.000 egz. Celem Spółdzielni jest wysoka jakość usług oraz łączenie tradycji ruchu spółdzielczego z wyzwaniami teraźniejszości i przyszłości.