Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach oraz Region Śląski Banku Gospodarstwa Krajowego i Departament Programów Europejskich Banku Gospodarstwa Krajowego mają przyjemność zaprosić na bezpłatne szkolenie: „Wsparcie BGK dla innowacji technologicznych – dotychczasowe efekty realizacji oraz nadchodzące możliwości finansowania ze środków UE”, które odbędzie się 06 grudnia 2022 r. o godzinie: 11:00 w Hotelu Diament w Katowicach przy  ul. Wita Stwosza 37.

Bank Gospodarstwa Krajowego prowadzi obecnie intensywne prace nad uruchomieniem naboru wniosków w czwartym kwartale 2022 roku. Kredyt technologiczny przeznaczony będzie na wsparcie wdrożeń innowacyjnych technologii oraz uruchomienia na tej podstawie procesu wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych (przynajmniej w skali przedsiębiorstwa) produktów lub usług. Produkt ten będzie skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP). Wdrażane innowacje mogą zostać opracowane przez przedsiębiorcę lub nabyte od zewnętrznego podmiotu. 

Agenda:

10:30 – 11:00  Rejestracja uczestników

11:00 – 11:15  Rozpoczęcie spotkania – powitanie uczestników Józef Piętoń – Dyrektor Regionu Śląskiego BGK

11:15 – 12:45  Kredyt na innowacje technologiczne PO IR – efekty realizacji 

Kredyt technologiczny FE NG – nadchodzące możliwości – Przedstawiciel Departamentu Programów Europejskich 

12:45 – 13:00  Gwarancja Biznesmax PO IR – efekty realizacji oraz dostępne środki,

Gwarancja Biznesmax w nowej perspektywie UE – Przedstawiciel Departamentu Gwarancji i Poręczeń

14:00-14:30  Lunch

Aby wziąć udział w wydarzeniu prosimy o potwierdzenie zgłoszenia na adres mailowy Biura OIPH: izba@izba.tychy.pl lub telefonicznie tel. 32 327 72 77 do 1 grudnia 2022 r.