Autor: OIPH w Tychach

Tyski Klub Biznesu w ośrodku Christoforos

Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach serdecznie zaprasza na najbliższe spotkanie Tyskiego Klubu Biznesu, które odbędzie się w dniu 11 kwietnia br. (środa) o godz. 18.00 w siedzibie ośrodka Christoforos, działającego przy rzymskokatolickiej parafii pod wezwaniem błogosławionej Karoliny Kózkówny (Tychy, ul. Tischnera 52). Podczas spotkania zostaną poruszone m.in. kwestie związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Cykliczne spotkania Tyskiego Klubu Biznesu stanowią forum dyskusyjne i integracyjne największych firm z terenu Tychów oraz współpracujących z Izbą. Klub integruje nie tylko przedsiębiorców, ale umożliwia spotkania z ludźmi kształtującymi rzeczywistość...

Więcej...

Własny biznes

Uprzejmie informujemy, że Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach, w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Tychach, otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Własny biznes” w ramach działania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Unii Europejskiej. Projekt ma na celu przełamanie barier w samozatrudnieniu na terenie woj. śląskiego u co najmniej 25 osób, poprzez założenie własnej działalności gospodarczej i utrzymanie jej przez min. 12 miesięcy. Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z następujących form wsparcia: ● wsparcie szkoleniowe i doradcze związane z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, w tym wsparcie szkoleniowe związane z nabyciem nowych umiejętności i kwalifikacji (specjalistyczne szkolenia zawodowe) ● refundacja kosztów...

Więcej...

Noworoczne Spotkanie Przedsiębiorców 2012

20 stycznia br. w Zespole Szkół Muzycznych im. F. Rybickiego w Tychach odbyło się po raz dwunasty Noworoczne Spotkanie Przedsiębiorców. Na spotkaniu OIPH gościło blisko dwustu przedstawicieli regionalnych środowisk biznesu, polityki oraz kultury w tym przedstawiciele władz wojewódzkich. Noworoczne spotkania tyskich przedsiębiorców to już kilkunastoletnia tradycja. Są one nie tylko okazją do spotkania przedsiębiorców, władz miasta i innych gości z okazji Nowego Roku, ale stanowią także okazję do uhonorowania statuetką Integratora Roku osoby, która wniosła szczególny wkład do integracji lokalnego środowiska wokół spraw istotnych i znaczących nie tylko dla przedsiębiorców, ale także dla społeczności lokalnej. Wśród osób wyróżnionych były...

Więcej...

Konferencja Energetyczna

Przyjęcie w 2008 roku unijnego Pakietu klimatyczno-energetycznego wzbudza zarówno duże kontrowersje, jak i zainteresowanie ze strony społeczeństwa, ale też firm, szczególnie tych należących do sektora energetycznego. Spodziewany wzrost cen energii w najbliższych latach oraz konieczność zwiększenia dywersyfikacji poszczególnych źródeł energii, w domyśle – stopniowe odejście od gospodarki opartej na węglu, prowadzić będzie do znaczących zmian społeczno-gospodarczych na terenie województwa śląskiego, w tym do utraty dziesiątek tysięcy miejsc pracy w przemyśle węglowym. Polska prezydencja stanowi w tym aspekcie szansę na promowanie naszego, krajowego punktu widzenia. Planowane zmiany wymuszają nie tylko dbałość o czystsze środowisko, ale również istotne nakłady na nowe...

Więcej...

Tyski Lider Przedsiębiorczości 2011

27 maja br. w Zameczku Myśliwskim w Promnicach po raz dziesiąty odbyła się Gala Tyskiego Lidera Przedsiębiorczości. Goszczono blisko trzystu przedstawicieli regionalnych środowisk biznesu, polityki oraz kultury. – Tyski Lider Przedsiębiorczości na stałe zawitał do kalendarza imprez gospodarczych i promocyjnych w naszym regionie. Corocznie spotykamy się w zameczku myśliwskim w Promnicach, by nagrodzić najlepszych przedsiębiorców, najlepsze firmy ich produkty i usługi. W perspektywie minionych lat i dokonanych wyróżnień możemy ocenić jak rozwijały się nasze firmy, jak zmieniało się ich otoczenie i jak one z tego skorzystały – mówi Zbigniew Gieleciak, prezes zarządu Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach. Tegoroczna Gala...

Więcej...

Partnerzy

mercedes benz

Facebook Page

Partnerzy

expo silesia

Nowy Przemysł Expo

nowy przemysł expo