Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach zaprasza na konferencję pt. „Perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Szanse rozwojowe dla gmin i przedsiębiorstw”, która odbędzie się 17 października 2014 roku w Tychach. Celem konferencji jest przybliżenie możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej dla śląskich firm i samorządów.

Wieloletnia Perspektywa Finansowa Unii Europejskiej 2014 – 2020 będzie najistotniejszym impulsem dla finansowania modernizacji Polski w najbliższych latach. Umowy Partnerstwa koncentrują się na trzech celach rozwojowych kraju: zwiększaniu konkurencyjności gospodarki, poprawy spójności społecznej i terytorialnej oraz podnoszeniu sprawności i efektywności państwa. Najwięcej środków, bo przeszło 3 mld euro, trafi do województwa śląskiego. Konferencja, jaką organizuje Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach, ma na celu przybliżenie możliwości pozyskania środków i odpowiedzi na zagadnienia: kto może być beneficjentem, co będzie finansowane, w jakiej wysokości, kiedy i w jaki sposób.

Wstęp za zaproszeniami do odbioru w biurze OIPH.