Wysokość bezzwrotnego dofinansowania to 90% wartości dokumentacji.

Warunkiem koniecznym jest jednak złożenie wniosku kredytowego. Można to łączyć z premią termomodernizacyjną.

W przypadku JST, spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych oraz spółek komunalnych można otrzymać dofinansowanie jako refinansowanie już poniesionych kosztów. W tym przypadku należy wykazać, że wykonawcę wybrano w konkurencyjny sposób.

Przedsięwzięcia muszą dotyczyć efektywności energetycznej i być związane z budynkami (nie może to być np. wolnostojąca farma PV zrealizowana tylko na sprzedaż energii elektrycznej). Inwestycje mogą dotyczyć sieci ciepłowniczych i stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, spółki komunalne i MŚP będą mogły pozyskać też dofinansowanie na planowaną do wykonania dokumentację – tu bank ma otwartą listę wykonawców (nabór do listy jest ciągły).

Dokładne zasady finansowania zostaną ustalone do końca października, a refinansowanie już funkcjonuje – na stronie internetowej podanej poniżej znajdują się niezbędne informacje i formularze: Inicjatywa ELENA | Bank Ochrony Środowiska (bosbank.pl)

Tak jak w innych bankach – to dofinansowanie nie stanowi pomocy publicznej, a pod pojęciem dokumentacja jest rozumiana dokumentacja niezbędna do zrealizowania przedsięwzięcia, czyli nie tylko audyty energetyczne, ale także projekty, raporty oddziaływania na środowisko, ekspertyzy itp.

W razie potrzeby pozyskania dodatkowych informacji lub konsultacji prosimy o kontakt z niżej wskazaną osobą:

Ryszard Mocha

Główny Inżynier Ekolog

Departament Polityki Ekologicznej, ESG i Taksonomii

Zespół Głównych Ekologów Banku Ochrony Środowiska

K: +48 515 111 061, Ryszard.Mocha@bosbank.pl

W przypadku wspólnot mieszkaniowych można kontaktować się z Panią Anetą Chełczyńską z Oddziału BOŚ w Katowicach na al. Korfantego (mail: aneta.chelczynska@bosbank.pl, tel.: 515 111 675).

W BOŚ wspólnoty mieszkaniowe są obsługiwane przez oddziały detaliczne, a spółdzielnie, firmy i JST przez centra biznesowe.