Pierwsze w tym roku spotkanie Komitetu Budowlanego odbyło się 18 lutego w siedzibie Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Tychach. Licznych gości przywitał Stanisław Przyborowski, przewodniczący Komitetu Budowlanego. Tematem spotkania były Nowe wymagania izolacyjności cieplnej budynków a aktualne rozwiązania materiałowe i technologie wykonawcze.

Jako pierwszy głos zabrał Grzegorz Grylewicz, Doradca techniczno-handlowy firmy SKAŁA TYCHY Sp. z o.o., Sp. K., który przedstawił historię i misję firmy. SKAŁA TYCHY to producent najwyższej jakości materiałów elewacyjnych i ociepleniowych oraz klejów i zapraw budowlanych, które łączą w sobie optymalne i pożądane cechy – zarówno dla inwestora jak i wykonawcy. Wspólnie z wybudowanym w ADEX-ie w 2010 r. (z udziałem unijnej dotacji) zakładem produkcji farb i tynków, powstał potencjał zdolny do produkcji szerokiej gamy produktów chemii budowlanej, a w szczególności materiałów elewacyjnych. Firma stosuje zarządzanie według standardów jakości EN ISO 9001:2000, co gwarantuje optymalną kontrolę procesów produkcyjnych i najwyższą jakość wytwarzanych produktów.

01. OIPH_SKAŁA_foto Michał Janusiński 31_resizeZastępca Prezydenta ds. Infrastruktury Mieczysław Podmokły omówił aktualne i planowane inwestycje miejskie. W budżecie miejskim zabezpieczono środki na uruchomienie Pasażu Kultury Andromeda, wyposażenie tyskich autobusów w czytniki kart ŚKUP (Śląska Karta Usług Publicznych), remont kolejnego odcinka chodnika przy al. Niepodległości oraz dofinansowanie budowy hospicjum. Aktualnie w Tychach są prowadzone między innymi następujące inwestycje: przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta, modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, czyli podziemnymi garażami w Tychach, budowa stadionu i siedziby głównej Biblioteki Miejskiej wraz Mediateką, ścieżka rowerowa wokół Jeziora Paprocańskiego, która będzie gotowa koniec 2014 r. Trwają również prace nad napowietrzaniem Jeziora Paprocańskiego w celu poprawy jakości wody. Zaplanowano powstanie siłowni na wolnym powietrzu w Parku Suble, Parku Górniczym (na osiedlu A) i Parku Północnym (przy ulicy Edukacji) oraz przebudowę i modernizację ryneczku na osiedlu K.

Zbigniew Gieleciak, Prezes Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach podziękował za liczne przybycie na Komitet Budowlany, jak również za udział w niedawnym Noworocznym Spotkaniu Przedsiębiorców. Poinformował także o nowym projekcie „Usługi doradcze w zakresie kształcenia formalnego i pozaformalnego osób dorosłych z terenu powiatu bieruńsko-lędzińskiego”, który w najbliższym czasie będzie realizowany przez OIPH.

01. OIPH_SKAŁA_foto Michał Janusiński 21_resizeTomasz Bobrowski, pracownik Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach przedstawił aktualne propozycje programów pomocowych. Tyski PUP otrzymał środki finansowe na tzw. aktywne formy wsparcia zarówno dla osób bezrobotnych, jak i pracodawców. W ramach form pomocy PUP Tychy organizuje i finansuje usługi oraz instrumenty rynku pracy. Zachęca również pracodawców do korzystania z usług pośrednictwa pracy. Urząd posiada środki finansowe na organizację staży zawodowych, refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stworzonego stanowiska pracy oraz prac interwencyjnych. Pracodawca może liczyć również na refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy do kwoty 20 000 zł. W ramach tzw. prac interwencyjnych finansowana jest część kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Ponadto od 3 do 14 marca przyjmowane są od osób bezrobotnych wnioski o dotację na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Prezentacja z Komitetu Budowlanego: [pobierz pdf]