Noworoczne Spotkanie Przedsiębiorców, które odbyło się 6 lutego 2014 roku w Zespole Szkół Muzycznych im. F. Rybickiego w Tychach, to już kilkunastoletnia tradycja spotkania przedsiębiorców, władz miasta i zaproszonych gości z okazji Nowego Roku. To również doskonały moment do uhonorowania statuetką Integratora Roku osoby, która wniosła szczególny wkład w integrację lokalnego środowiska wokół spraw istotnych i ważnych zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla społeczności lokalnej.

Znamienitych gości – przedstawicieli władz samorządowych i wojewódzkich, prezesów izb gospodarczych, przedstawicieli biznesu województwa śląskiego oraz największych firm tyskich powitał prezes OIPH Zbigniew Gieleciak.

– Prawie 10 lat obecności Polski w Unii Europejskiej to okres wzmożonej pracy wszystkich lokalnych przedsiębiorców i ludzi, którzy umożliwiają powstawanie i rozwój firm. Ważna w tym okresie była umiejętność wykorzystania faktu, że jesteśmy w UE, że potrafimy sięgać po fundusze unijne. Wymownym tego przykładem są zarówno inwestycje dokonywane przez tyskie firmy i tyski samorząd, jak też działania na rzecz zmniejszenia bezrobocia i tworzenia nowych miejsc pracy – mówił prezes Zbigniew Gieleciak. – Jest to efekt wielorakich przedsięwzięć różnych instytucji i ludzi, którzy temu problemowi poświęcają nie tylko wiele pracy, ale i serca. Również na tym polu OIPH  może odnotować znaczące sukcesy. To dzięki projektom realizowanym przez Izbę, utworzonych zostało ponad 250 nowych firm w ciągu ostatnich kilku lat.

Prezes OIPH złożył również podziękowania tym wszystkim, którzy swą pracą przyczynili się do integracji społeczności lokalnej wokół spraw, które w sumie prowadzą do rozwoju naszych firm i naszego miasta.

Wyróżnienie w Konkursie Integratora Roku 2013 otrzymał Bartłomiej Szymczyk za aktywizację zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach Fundacji Internationaler Bund Polska w 2009 roku założył i prowadzi Centrum Integracji Społecznej. Drugie wyróżnienie odebrała Inga Madej  za wieloletnią organizację koncertów charytatywnych na budowę tyskiego Hospicjum im. Św. Kaliksta I.

Nagroda główna Integratora Roku 2013 przypadła Ewie Dziekońskiej za promowanie działań proekologicznych na rzecz zrównoważonego rozwoju. E. Dziekońska jest Prezesem Zarządu Miejskiego Koła Polskiego Klubu Ekologicznego i twórczynią tyskiej Lokalnej Agendy 21. Realizowała programy edukacji zrównoważonego rozwoju dotyczących między innymi bioróżnorodności, zdrowego stylu życia, transportu i bezpieczeństwa pieszych, drzew w mieście. Wierzy, że powszechna edukacja ekologiczna jest konieczna, a kształtowanie w społeczeństwie świadomości, że jakość życia zależy także od równowagi między środowiskiem a rozwojem cywilizacji jest niezwykle ważne.

Imprezę uświetnił występ zespołu Sonos Kwartet, który tworzą doświadczeni muzycy wywodzący się z Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy Aukso. Profesjonalizm i ciekawe interpretacje są efektem wieloletniej współpracy kameralistów na najbardziej prestiżowych scenach oraz festiwalach w Polsce i Europie.

Partnerem Noworocznego Spotkania Przedsiębiorców było Miejskie Centrum Kultury w Tychach, głównym sponsorem PKO Bank Polski SA.

zdj. Michał Janusiński