W dniach 24 i 25 lutego 2014 r. odbyło się szkolenie organizowane wspólnie przez Okręgową Izbę Przemysłowo-Handlową w Tychach i Grupę Gumułka. Podczas szkolenia zostały omówione zmiany w prawie podatkowym oraz problemy związane z ich wprowadzaniem. Szkolenie przeprowadzili doradcy podatkowi z Grupy Gumułka – Kancelarii Prawa Podatkowego.

Szkolenie z VAT (5)  Szkolenie z VAT (8)