W dniu 14 września br. odbyło się kolejne spotkanie Komitetu Budowlanego, działającego przy Okręgowej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Tychach i grupującego lokalne firmy z branży budowlano-instalacyjnej.

Głównym tematem spotkania było przedstawienie i omówienie najważniejszych zmian w ustawie Prawo budowlanego, które weszły w życie w czerwcu tego roku. Prezentację prowadziła pani Małgorzata Mazur, członek zarządu Izby. Wśród najważniejszych zmian w ustawie należy wymienić następujące kwestie:

– rezygnacja z pozwoleń na budowę i przebudowę domu jednorodzinnego oraz niektórych obiektów budowlanych;

– w sytuacji gdy inwestor jest stroną postępowania o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę będzie on mógł rozpocząć wszystkie roboty budowlane na podstawie decyzji podlegającej wykonaniu;

– mniej wymogów dotyczących projektu i innych dokumentów;

– likwidacja obowiązkowego zgłoszenia planowanego terminu rozpoczęcia prac budowlanych do organu powiatowego nadzoru budowlanego;

– więcej obiektów budowlanych oddawanych do użytkowania na podstawie zgłoszenia a nie jak dotychczas pozwolenia na użytkowanie;

– czas zgody na użytkowanie skrócony z 21 do 14 dni

– zastosowanie ordynacji podatkowej do kar za samowolę budowlaną – opłat legalizacyjnych.

W ramach spotkania zebrani goście mieli okazję zapoznać się z prezentacją spółki „Tyskie Okna”. Prezes Jan Podowski przedstawił historię przedsiębiorstwa, które początkowo należało do kapitału niemieckiego (Therma Fensterbau), jak również aktualne realizacje i produkty. Zaprosił również przedsiębiorców do odwiedzenia zakładu produkcyjnego przy ul. Mikołowskiej w ramach „dni otwartych”.

W dalszej części posiedzenia Zastępca Prezydenta Miasta p. Miłosz Stec przedstawił aktualnie realizowane i planowane w Tychach inwestycje a p. Teresa Janeczko (MZBM) omówiła stan prac przy tyskiej Mediatece.

Na koniec zebrania wiceprezes Izby p. Zbigniew Boczkowski zaprosił zebranych na najbliższe spotkania i imprezy OIPH w tym spotkanie klubowe młodych przedsiębiorców w dniu 24 września, śniadanie izbowe w salonie Infinity Sosnowiec oraz na Konferencję Energetyczną w dniu 23 października z udziałem komisarz Elżbiety Bieńkowskiej.

Zdjęcia: Michał Janusiński (c) OIPH w Tychach. Udział w spotkaniu oznacza zgodę na publikację wizerunku.