Noworoczne spotkania tyskich firm, organizowane przez Okręgową Izbę Przemysłowo-Handlową w Tychach oraz Prezydenta Miasta, to już kilkunastoletnia tradycja. Są one nie tylko okazją do spotkania przedsiębiorców, władz miasta i innych gości z okazji Nowego Roku, ale stanowią także okazję do uhonorowania statuetką Integratora Roku osoby, bądź instytucji która wniosła szczególny wkład do integracji lokalnego środowiska wokół spraw istotnych i znaczących nie tylko dla przedsiębiorców, ale także dla społeczności lokalnej. To także znakomita okazja do promowania postaw przedsiębiorczych i prospołecznych i nawiązywania kontaktów biznesowych.

Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach od ponad 20 lat integruje śląskich przedsiębiorców, przede wszystkim z rejonu Tychów, Bierunia i Katowic. Spotkania robocze komitetów branżowych, seminaria, konferencje i gale biznesu (w tym „Tyski Lider Przedsiębiorczości” w Promnicach) na stałe wpisały się w kalendarz spotkań tyskich przedsiębiorców. W ciągu minionych 20 lat Izba aktywnie wpływała na rozwój przedsiębiorczości w regionie.

Wśród osób dotychczas wyróżnionych w trakcie Gali NSP były osoby reprezentujące różne dziedziny życia społeczno-gospodarczego naszego miasta. Wśród nich m.in. ks. prałat Józef Szklorz, prof. Ewa Okoń-Horodyńska, prof. Marek Szczepański, płk Zbigniew Piątek, Danuta Pietras, Maria Lipok-Bierwiaczonek, Wiesława Sieczka, Ewa Dziekońska czy Teresa Wodzicka. W ubiegłym roku wyróżnienie Integratora Roku otrzymała Fundacja Europa House oraz Elżbieta Węgrzyn, właścicielka Szkoły Suzuki. Nagroda główna trafiła do Centrum Opieki Dziennej dla Nieuleczalnie Chorych Dzieci „Świetlikowo”.

Najbliższe Noworoczne Spotkanie Przedsiębiorców odbędzie się w dniu 25 stycznia 2019 roku w tyskiej Mediatece. W programie przewidziano wręczenie statuetki i wyróżnień Integratora Roku 2018 oraz występ artystyczny Teatru Muzycznego Castello. Swój udział zapowiedziało ponad trzystu przedstawicieli regionalnych środowisk biznesu, polityki oraz kultury, w tym przedstawiciele władz samorządowych, posłowie, europarlamentarzyści.

Wstęp za zaproszeniem.