Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach, wraz z Prezydentem Miasta Tychy już w najbliższy piątek 3 lutego 2022 r. organizuje uroczystą Galę Noworocznego Spotkania Przedsiębiorców.

Podczas uroczystości wręczone zostaną m.in. statuetki Integratorów OIPH. Wyróżnione zostaną osoby oraz instytucje, które w minionych latach wniosły największy wkład w integrację środowiska lokalnego wokół spraw istotnych i znaczących zarówno dla przedsiębiorców, jak i lokalnej społeczności.

W trakcie Gali wręczone zostaną również dwie specjalne statuetki Hermesów 25-lecia OIPH: dla wybitnych postaci regionu.

W uroczystości przewiduje się udział ok. 300 gości, w tym przedstawicieli władz samorządowych, wojewódzkich, posłów, eurodeputowanych, prezesów izb gospodarczych, jak również przedstawicieli biznesu województwa śląskiego, w tym największych firm tyskich i regionalnych.

Lutowa Gala stanowi podsumowanie obchodów jubileuszu 25-lecia działalności Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach.

Patronat Honorowy nad Galą objął Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski oraz Prezydent Miasta Tychy Andrzej Dziuba.

Wstęp wyłącznie za okazaniem zaproszenia.

Partnerzy i Sponsorzy Gali: