Zapraszamy na

 Bezpłatne Szkolenia Komputerowe

 dla osób pracujących po 50 roku życia

 www.nowoczesny50plus.pl

Program szkoleniowy składa się z dwóch tematycznych modułów do wyboru:

 • KADRY-PŁACE,
•  FINANSE-KSIĘGOWOŚĆ.

Szkolenia są skierowane do osób, które:

 • ukończyły 50 lat,
•  mieszkają i/lub są zatrudnione na terenie województwa śląskiego (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą),
• z własnej inicjatywy chcą uczestniczyć w szkoleniach po godzinach pracy.

Kontakt:
Biuro Projektu „Z komputerem na TY-nowoczesny pracownik po 50-tce”
Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach
ul. Grota Roweckiego 42/331, 43-100 Tychy
tel./fax:32 327-72-77, e-mail: izba@izba.tychy.pl
lub
Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach
ul. Zwycięstwa 36, 44-100 Gliwice
tel. 32 238 96 40 / fax.32 238 96 30
e-mail: biuro@nowoczesny50plus.pl

SZKOLENIE KOMPUTEROWE SZKOLENIE KOMPUTEROWE 2