20 stycznia 2016 roku w Zespole Szkół Muzycznych im. F. Rybickiego w Tychach odbyła się kolejna gala Noworocznego Spotkania Przedsiębiorców. Jest to cykliczna impreza, będąca okazją do spotkania przedsiębiorców, władz miasta i innych gości, podsumowania minionego roku, ale przede wszystkim do uhonorowania statuetką Integratora Roku osoby, która wniosła szczególny wkład w integrację środowiska wokół spraw istotnych dla społeczności lokalnej i przedsiębiorców. Laureaci gali to osoby, których aktywność przyczyniła się zarówno do rozwoju gospodarczego, jak również integracji różnych środowisk: zarówno gospodarczych, na płaszczyźnie ekologii, jak i w obszarze działań społecznych.

Tytuł Integratora Roku 2015 został przyznany ppłk Leszkowi Klagowi za integrację społeczności lokalnej wokół idei i postaw obywatelskich i patriotycznych. Ppłk Leszek Klag w 2011 roku został delegowany na stanowisko Wojskowego Komendanta Uzupełnień. Znany jest ze swojej działalności społecznej i propagowania idei patriotyzmu wśród młodzieży w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Ściśle współpracuje z istniejącymi w Tychach klasami mundurowymi. Jest jednym z pomysłodawców założenia pierwszej na Śląsku klasy mundurowej na poziomie szkoły gimnazjalnej.

Od 2011 r. organizuje doceniane przez tyszan obchody Święta Wojska Polskiego, które na stałe wpisały się w kalendarz najważniejszych imprez w mieście. W roku 2012 tyska impreza wygrała plebiscyt na najlepszą imprezę roku. Był głównym pomysłodawcą Festiwalu Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej dla dzieci w wieku przedszkolnym. Za działalność z młodzieżą, kształtowanie obywatelskich postaw oraz krzewienie patriotyzmu został wyróżniony medalem Ministra Edukacji Narodowej. Został odznaczony Odznaką Zasłużony Żołnierz RP, a w 2015 roku otrzymał Złoty medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” i Złoty medal za Zasługi dla Obronności Kraju.

Wyróżnienie w konkursie Integratora Roku 2015 otrzymał Mariusz Gabrek za wieloletnią organizację Tyskiego Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przez 23 lata działalności z tyskim sztabem WOŚP współpracowało ponad 4500 wolontariuszy, udało się zebrać łącznie ponad 736 tysięcy złotych, a dzięki zebranym funduszom zakupiono m.in. dla tyskiego Szpitala Wojewódzkiego specjalistyczną cieplarkę oraz bardzo nowoczesny ultrasonograf. Kolejna inicjatywa, którą zainicjował pan Mariusz Gabrek, to Hokej z Gwiazdami, impreza, która na stałe wpisała się w kalendarz tyskich imprez sportowych i kulturalnych. Pieniądze zebrane podczas tej imprezy są przekazywane WOŚP. Hokej z Gwiazdami stał się wydarzeniem znanym w całej Polsce. Poza wspomnianą działalnością pan Gabrek pisze, reżyseruje oraz współorganizuje różne imprezy kulturalne, sportowe i społeczne.

Wyróżnienie w konkursie Integratora Roku 2015 otrzymała Ilona Słomian, Prezes Społecznego Stowarzyszenia Hospicjum im. św. Kaliksta I w Tychach za popularyzowanie i organizowanie działalności charytatywnej w ramach tegoż Stowarzyszenia. Pani Ilona Słomian od lat nadzoruje budowę Domu Hospicyjnego, a także koordynuje publiczne zbiórki pieniężne na ten cel. Do chwili obecnej udało się postawić budynek, zamontować stolarkę okienną i drzwiową, wykonać kanalizację deszczową, sanitarną i wodociągową, instalację elektryczną, centralnego ogrzewania, ocieplić ściany elewacji zewnętrznej, ogrodzić teren i wykonać roboty drogowe oraz prace wykończeniowe. Zamontowano windę dla osób niepełnosprawnych. Od stycznia 2015 roku uruchomiona została wypożyczania sprzętu medycznego dla chorych, która znajduje się w piwnicy budynku.

W spotkaniu uczestniczyło blisko trzystu przedstawicieli regionalnych środowisk biznesu, polityki oraz kultury w tym przedstawiciele władz wojewódzkich, posłowie, europarlamentarzyści. Wieczór uświetnił występ artystyczny Ireny Staniek – śląskiej śpiewaczki, która w 2001 roku piosenką „Time to say goodbye” wygrała pierwszą edycję programu „Droga do gwiazd” w TVN. Ponadto, podczas spotkania ze swoim programem artystycznym wystąpili wychowankowie Stowarzyszenia Ognisk Artystycznych w Tychach: Kornelia Karkoszka, Magdalena Żłobińska, Zuzanna Czudaj, Bettina Krzykawska, Filip Wołoszyn oraz Marcin Kurcz – pianista, pedagog, kompozytor i producent.