W dniu 20 listopada 2014 r. w restauracji Warsztaty Smaku w Tychach odbyło się śniadanie izbowe, będące jednocześnie pierwszym z cyklu spotkań roboczych poświęconych nowej perspektywie unijnej na lata 2014 – 2020.

W trakcie spotkania przedstawicielki Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości (p. Adriana Konieczny oraz p. Anna Miśkiewicz) przedstawiły możliwości pozyskania środków na rozwój przedsiębiorstw w nowej perspektywie unijnej, koncentrując się na trzech pierwszych osiach priorytetowych, dotyczących Nowoczesnej Gospodarki, Cyfrowego Śląskiego oraz Konkurencyjności MSP. Dużo uwagi poświęcono również kwestiom innowacyjności oraz zasadom aplikacji.

Pan Tomasz Czarnik ze Śląskiego Regionalnego Funduszu Regionalnego przybliżył natomiast kwestie dotyczące poręczeń wadiów oraz pożyczek.

W spotkaniu uczestniczyło blisko 50 członków Izby oraz zaproszonych gości.

Prezentacje ze spotkania dostępne dla członków Izby.