W dniu 4 kwietnia br. w restauracji „u Przewoźnika” odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Śniadanie Izbowe”. Gospodarzem spotkania była firma Palian, zajmująca się budową, modernizacją, utrzymaniem i projektowaniem sygnalizacji świetlnych.

Licznie zebranych gości oraz ekspertów z branży transportowej przywitał tradycyjnie Prezes Zarządu OIPH w Tychach Zbigniew Gieleciak i oddał głos Romualdowi Buchwaldowi, Prezesowi firmy Palian, który zapoznał wszystkich z historią firmy, jej ofertą oraz planami. Przedstawił bieżący stan utrzymania sygnalizacji na drogach miejskich i krajowych oraz rozwiązań, którymi firma zajmuje się na obszarze od Jaworzna do Bielska-Białej, w tym Inteligentnymi Systemami Sygnalizacji.

Następnie głos zabrał Prezydent Miasta Tychy Andrzej Dziuba, który opowiadał o planach inwestycyjnych miasta Tychy na lata 2014-2020. Wyraził również nadzieję, że spotkanie stanie się początkiem wspólnej współpracy Urzędu, Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów, Wydziału Komunikacji oraz Wydziału Przygotowania i Realizacji  Inwestycji.

Kolejną prezentację przedstawił Artur Ryguła z firmy APM. Przedstawił ofertę firmy oraz szeroko zakreślił gościom spotkania temat bezpieczeństwa ruchu drogowego, przy wykorzystaniu Znaków o Zmiennej Treści (VMS) oraz integracji elementów systemów ITS.

palian2