24 września 2019 r. miało miejsce pierwsze posiedzenie Komitetu Zrównoważonego Rozwoju, które zgromadziło kilkudziesięciu tyskich przedsiębiorców i przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu.

Spotkanie poświęcone było kwestiom istotnym dla rozwoju zarówno miasta jak i tyskich firm. W chwili obecnej fundamentem rozwoju staje się rozwój zrównoważony, w którym istotny nacisk kładzie się na taki rozwój obecnego pokolenia by nie odbywał się kosztem przyszłych. Coraz większe znaczenie ma nie tylko podejście proekologiczne, niska emisja czy budowa miasta opartego o tereny zielone, ale też przemysł 4.0, gdzie znaczna część funkcji ulega automatyzacji i przetwarzaniu przez SI, mówił prezes zarządu Izby, pan Zbigniew Gieleciak.

W nawiązaniu do tego kluczowym zagadnieniem omawianym na spotkaniu była kwestia budowy w Tychach inteligentnego systemu transportu ITS, który w przyszłości nie tylko pozwoli na skrócenie czasu podróży przez miasto o co najmniej 7%, ale też m.in. pozwoli na priorytetyzację przejazdów straży pożarnej, policji czy taboru komunikacji miejskiej. System będzie badał nie tylko poziom natężenia ruchu, ale też poziom niskiej emisji czy ilość pasażerów w tyskich autobusach, odpowiednio zarządzając ruchem na terenie miasta. Prezentację nt. systemu prowadzili Arkadiusz Pastuszka z Biura Realizacji ITS MZUiM oraz pan Robert Wojtkowski z firmy Siemens.

Kolejnym istotnym problemem poruszonym na spotkaniu była kwestia rynku pracownika oraz pracowników pochodzących zza granicy. W Tychach bezrobocie wynosi obecnie ok. 2% i stanowi to paradoksalnie dość istotny problem na rynku pracy z uwagi na brak kadr i wymaganych pracowników. Lukę tę zapełniają m.in. pracownicy z Ukrainy, których jest obecnie ok. 7 tys.

Założenia rozwojowe dla zarówno mikro jak i dużych firm omówił wice prezes Izby pan Marek Mrówczyński, zwracając uwagę na konieczność uogólniania pewnych kwestii przez Izbę i prezentowania ich w imieniu przedsiębiorców w ramach kooperacji z władzami miasta czy regionu.

Spotkanie odbyło się w sali industrialnej restauracji Browar Obywatelski.