13 czerwca br. odbyło się spotkanie Tyskiego Klubu Biznesu w siedzibie tyskiej spółki Hager Polo Sp. z o.o., jednego z największych producentów systemów rozdziałów energii w Europie. Gościem specjalnym spotkania był Kazimierz Karolczak, członek zarządu województwa śląskiego, który wygłosił prelekcję nt. metropolii Silesia.

Tyski Klub Biznesu to cykliczne spotkania największych firm zrzeszonych w Okręgowej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Tychach, to forum współpracy i kooperacji największych tyskich przedsiębiorców, władz miasta, osób mających wpływ na kształtowanie wizerunku miasta oraz regionu.

Tematem głównym ostatniego spotkania była: Metropolia: sukces czy porażka? Szanse czy zagrożenia?

W trakcie spotkania marszałek Kazimierz Karolczak przedstawił możliwości rozwoju naszego regionu wynikające z ustawy metropolitalnej, szczególnie w zakresie społeczno-gospodarczym. Omówił również potrzeby związane z siecią transportową czy ofertą inwestycyjną oraz rynku pracy w zakresie konkurowania z takimi ośrodkami jak Wrocław czy Kraków.

W dalszej części spotkania odbyła się dyskusja z udziałem m.in. wicemarszałka województwa pana Michała Gramatyki, Zbigniewa Gieleciaka, prezesa OIPH, Edwarda Lasoka, Prezydenta Miasta Mysłowice, Prezydenta Miasta Tychy Andrzeja Dziuby, Darii Szczepańskiej, Zastępcy Prezydenta Miasta Tychy ds. Społecznych i licznie zgromadzonych przedsiębiorców oraz przedstawicieli instytucji publicznych (m.in. Powiatowy Urząd Pracy, spółki komunalne, firmy budowlane, banki i inne).